• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kurulmak

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

KURULMAK = (kurulmak nedir; kurulmak ne demek; kurulmak İngilizcesi) 1. Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak: «Kurulmuştu benim adıma bir saray / Çevresini dolanmış gümüşten bir çay» -A. M. Dranas. 2. (-e) Rahatça oturmak, yerleşmek: «Yırtık pırtık giysili serserilerin peykelere kurulduğunu görünce çok şaşırmıştır.» -S. Birsel. 3. mec. Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak: Adam amma da kuruluyor.

kurulmak = ihdâs edilmek [Türkçe - Osmanlıca]

kurulmak = ihdas olunmak [Türkçe - Osmanlıca]

kurulmak = teessüs etmek [Türkçe - Osmanlıca]

kurulmak = te'sîs edilmek [Türkçe - Osmanlıca]

kurulmak = teşkîl edilmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms