• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gidermek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2263

havacılık

ilgili sözler / related words

ağın darlığını gidermek için konan parça aktifliği gidermek anlaşmazlığı gidermek aradaki anlaşmazlığı gidermek arıza gidermek arıza gidermek için gereken ortalama süre arızavı gidermek arızayı bulup gidermek arızayı gidermek asidini gidermek azot gidermek azotunu gidermek bacakların uyuşukluğunu gidermek için biraz gezinmek bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için kalkıp gezinmek bereketini gidermek bilgiye susamışlığını gidermek bir aygıt veya sistemin kusurlarını gidermek bir aygıtın kusurlarını gidermek bir elektrik veya mekanik düzendeki arızayı bulup gidermek birinin endişelerini gidermek birinin endişesini gidermek birinin endişesini veya şüphesini gidermek birinin kafasındaki şüpheyi gidermek birinin kaygısını gidermek bitlerini gidermek bozukluğu gidermek bronkospazmı gidermek ve bronşları genişletmek için kullanılan ilaçların genel adı buruşuklukları gidermek buz gidermek buzlanmayı gidermek çapak gidermek çinkosunu gidermek deniz suyunun tuzunu gidermek dolaşıklığını gidermek duyarlığını gidermek eğeleyip gidermek eksikliği gidermek eksikliğini gidermek eksiklikleri gidermek eksikliklerini gidermek endişesini gidermek etkinliğini gidermek etkinlik gidermek etkisini gidermek ezikleri gidermek için kullanılan kaporta çekici fosforunu gidermek gaz gidermek gazını gidermek geçici olarak gidermek (açlığı) gereksinimlerini gidermek gerginliği gidermek gerginliğini gidermek gerikazanım ≡ genellikle bir hatayı gidermek için bir veri tabanı ya da programı daha önce tanımlanan durumuna geri döndürme gerilmeleri gidermek gidermek (açlık vb) gidermek (açlık) gidermek (anlaşmazlık) gidermek (etkisini) gidermek (merak) gidermek (pürüz/sorun vb'ni) gidermek (susuzluğunu) gidermek (susuzluk vb) gidermek (susuzluk) gidermek (zararını) gümüşünü gidermek haksızlığı gidermek hassasiyetini gidermek hata gidermek hatayı gidermek havasını gidermek hidrojen gidermek ihtilafı gidermek ihtiyacını gidermek iyonları gidermek iyonunu gidermek kabalığını gidermek kalkıp gezinmek (bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için) kan toplanmasını gidermek karbon gidermek karbonunu gidermek katran gidermek kaybı gidermek kaygıyı gidermek keskinliğini gidermek kıllarını gidermek klorunu gidermek kokusunu gidermek kolasını gidermek köpüğünü gidermek köpük gidermek kulaklarının pasını gidermek kumunu gidermek kuşkuları gidermek kutuplaşmayı gidermek kutupluluğunu gidermek kükürdünü gidermek kükürtünü gidermek likidite ihtiyacını gidermek manyetik niteliğini gidermek maraton koşusunda çıkıştan sonraki onuncu kilometrede ve ondan sonraki her beş kilometrede koşucuların su ihtiyaçlarını gidermek için durdukları stand mıknatıslığı gidermek mıknatıslığını gidermek mıknatıslığını gidermek (manyetik bant) mıknatıslılığını gidermek mineral gidermek mineralini gidermek mumunu gidermek müşkülâtı gidermek nem gidermek nemini gidermek nitrat gidermek nitratı gidermek noksanlığı gidermek okijenini gidermek oksijeni gidermek oksijenini gidermek ozonunu gidermek ön asit gidermek parlaklığını gidermek pasını gidermek pullarını gidermek pürüz ve çapakları gidermek pürüzleri gidermek pürüzlerini gidermek rende ile gidermek rengi gidermek rengini gidermek resmiyeti gidermek rutubetini gidermek sarhoşluğunu uykuyla gidermek sertliğini gidermek silip gidermek soğukluğunu gidermek sorun gidermek sorunları gidermek susuzluğunu gidermek suyun gidermek suyunu gidermek sürtüşmeyi gidermek şüpheleri gidermek şüphesini gidermek şüpheyi gidermek tahrişini gidermek tekdüzeliğini gidermek temiz suyla gidermek tereddütleri gidermek tıkanıklığını gidermek toz gidermek tozu gidermek tozunu gidermek tutukluğu gidermek tutukluluğu gidermek tuz gidermek tuzunu gidermek tüylerini gidermek uyuşukluğu gidermek için gezinmek uyuyarak gidermek ütüleyerek kırışıklıklarını gidermek yağını gidermek yağını gidermek (yün) yapraklarını gidermek yeknesaklığını gidermek yıkayarak gidermek yıkayıp gidermek yorgunluğunu gidermek zaman açığını gidermek zamk gidermek zamkını gidermek zamkını gidermek (ipeğin) zamkını gidermek (ipek) zararı gidermek zehir etkisini gidermek için vücutta olaşan madde

1: 0 ms