• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

charge

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 983

ana kullanım 1

01. fiyat istemek 02. ücret istemek 03. kaydetmek 04. yazmak 05. saldırmak 06. hücum etmek 07. atılmak 08. görevlendirmek 09. buyurmak 10. tembihlemek 11. suçlamak 12. itham etmek 13. şarj etmek 14. doldurmak 15. yüklemek 16. dolmak 17. almak 18. beslemek 19. borçlandırmak 20. borçlu saymak 21. dolayı suçlamak 22. fiyat talep etmek 23. fiyatlandırmak 24. hesabına kaydetmek 25. hesabına yazmak 26. ihtar etmek 27. istemek 28. mükellef saymak 29. para almak 30. resmen açıklamak 31. saldırıda bulunmak 32. suçlandırmak 33. taarruza geçmek 34. talimat vermek 35. vazifelendirmek 36. aydınlatmak 37. bilgi vermek 38. hamle etmek 39. hamle yapmak 40. kredi kartından almak 41. ödetmek 42. şarje etmek 43. tembih etmek 44. uyarmak 45. ücret ya da fiyat istemek 46. üzerine atmak

ana kullanım 2

01. istenen fiyat 02. ödenen fiyat 03. ücret 04. bakım 05. denetim 06. sorumluluk 07. sorumlu kimse 08. görev 09. yükümlülük 10. mükellefiyet 11. emir 12. buyruk 13. talimat 14. yönerge 15. direktif 16. suçlama 17. itham 18. saldırı 19. patlayıcı miktarı 20. şarj 21. yük 22. yükleme 23. doldurma 24. ağırlık 25. alacak 26. atımlık 27. barut hakkı 28. gözcülük 29. hamule 30. harç 31. hücum 32. hücüm 33. hüküm 34. ilaç dozu 35. ipotek altına alma 36. ipotekle sınırlama 37. kontrol 38. koruma 39. maddi külfet 40. memuriyet 41. memurluk 42. muhafaza 43. ödev 44. sorumlu kişi 45. şiddetli saldırı 46. taarruz 47. tutukluluk 48. vazife 49. atım 50. bakma 51. doluluk miktarı 52. doz 53. gözaltı 54. hamle 55. hapis 56. iddia 57. ipotek 58. nezaret 59. sav 60. şarj etme 61. talep 62. tembih 63. uhde

ana kullanım 2

01. madeni alaşım

askeri

01. hücuma kalkmak 02. infilak maddesi 03. sevk barutu

bankacılık

01. borç geçmek

elektrik

01. sarj etmek

hukuk

01. iddia 02. bir suç isnat etmek 03. hesaba kaydetme 04. ipotekli borç 05. ittiham 06. külfet 07. resim 08. suç isnadı 09. takyidat

inşaat

01. harman 02. harman yükü 03. sediment yükü 04. sürükleme debisi 05. sürükleme yoğunluğu 06. şarj yükü 07. taşıma debisi 08. taşıma yoğunluğu

iş dünyası

01. fiyat 02. gider 03. masraf 04. vergi 05. rüsum 06. borç 07. para istemek 08. sorumlu tutmak 09. bir şey ya da hizmet için ödenecek para 10. görev sorumluluğu yasal suçlama 11. hesaba geçirmek 12. mali yükümlülük itham etmek 13. polisteki suçlama kayıtları 14. gider kaydetmek

kimya

01. besleme 02. doyurmak 03. elektrik 04. hamule 05. işba etmek

metalbilim

01. madeni alaşım 02. yüklenti

oto

01. agresif sürüş 02. hava-yakıt dolgusu 03. şarj durumu

spor

01. şarj yapmak 02. yüklenmek 03. hamle yapmak 04. şarj

şeker

01. şarj 02. şarj etmek

teknik

01. besleme 02. ceza vermek 03. dol 04. dolma 05. elektrik yükü 06. harman 07. şarj etmek

tekstil

01. ağırlaştırmak 02. hazırlamak

ticaret

01. geçirmek 02. kaydetmek

turizm

01. şarj 02. şarj etmek

vergi

01. vergi yüklemek

1: 0 ms