• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sav

Türkçe - İngilizce

edebiyat

SAV = (sav nedir; sav ne demek; sav İngilizcesi) İleri sürülen düşünce, iddia, tez.

sav = tez [eski terim - öz Türkçe]

sav = argüman [öz Türkçe - eski terim]

sav = iddia [öz Türkçe - eski terim]

sav = nazariye [öz Türkçe - eski terim]

sav = teori [öz Türkçe - eski terim]

sav = tez [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms