• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

emir

Türkçe - İngilizce

emir

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28697

havacılık

EMIR nasıl okunur, okunuşu /e'miı/ isim

ilgili sözler / related words

açık emir açılış fiyatıyla emir açılışta emir ağızdan emir aktif emir alay emir subayı alt mahkemeye verilen emir amiral emir subayı ara karar niteliğindeki emir ara karar şeklindeki emir arab emir bankaya aym miktar parayı aynı alacaklıya düzenli olarak ödemesini söyleyen emir başka emir gelinceye kadar bayrakla emir vermek baz tutulmayan emir being an emir bekleyen emir belediye emir ve yasakları bir davanın dosyasını göndermek hususunda üst mahkemenin alt mahkemeye verilen emir bir hükmün veya ruhsatnamenin iptal talebi üzerine mahkemece kaymakama verilen emir bir iş yapması için birisine emir vermek bir şey yapmak hususunda mahkemece verilen emir bir şey yapmak veya yapmak hususunda mahkemece verilen kesin emir bir şey yapmak veya yapmamak hususunda mahkemece verilen emir bir şey yapmak veya yapmamak hususunda mahkemece verilen kesin emir bir şey yapmamak hususunda mahkemece verilen emir bir şeyi yapmak için emir almış olmak biri diğerini iptal eden emir blok emir borsa açılışında yerine getirilecek emir borsada kullanılan sınırlı emir daima yürürlükte olan emir depo memuruna yazılan emir devamlı emir düşük emir iptal birimi el işaretiyle emir vermek emir almak emir altında emir altında tutan emir altındaki kimse emir atlısı emir belirten emir bildiren fiil emir bölme emir cümlesi emir çavuşu emir çıkarmak emir düzeltme emir emirdir emir emri geri almak emir eri emir fiili emir gereğince emir görünüşü emir ifade eden emir ile ilgili emir iyileştirilmesi emir iyileştirme emir kabilinden emir kipi emir kodu emir komuta zinciri emir komuta-kurmay çatışması emir kumanda örgütü emir limanı emir münakaşası emir müzekkere mahkeme kararı men kararı belirleme veya hakem kararı emir sayacı emir sözleri emir subay yardımcısı emir subayı emir subayı kordonu emir subayı yardımcısı emir subayları emir takibi emir tümcesi emir türünden emir ve iradesi altına almak emir ve isteklerin dağıtımı emir ve komuta birliği emir ve komuta devresi emir ve komuta görevi emir ve komuta kanalı emir ve komuta mihveri emir ve komuta silsilesi emir ve komuta yetkisi emir ve komuta zinciri emir ve kumanda birliği emir ve kumanda zinciri emir verecek durumda emir veren makam emir verilmemiş emir verme konumunda olmak emir vermek emir yağdırmak emir yayınlamak emir zinciri en yüksek makamca verilen emir üzerine firarinin yakalanması için emir fiyat sınırlı emir gerçekleşen emir gerçekleşen emir diğerini iptal eder görev tipi emir gümrükten depo memuruna teslim veya tesellüm için yazılan emir günlük emir günlük normal emir halka duyurulan resmi emir harekat emir ve komuta zinciri herhangi bir emir idari emir iptal edilinceye kadar geçerli emir işaretle verilen emir ivedi emir ivedili teknik emir jüri eksik olunca yedek jüri üyesini davet eden emir jüri heyetinin noksanını tamamlamak için verilen emir kanunsuz emir karşı emir karşıt emir kesin emir keskin ve şiddetli emir vermek kimseden emir almadan kolektif emir küsurat emir limit emir limit fiyatlı emir limitli emir lot altı emir lot üstü emir mahallinde emir mahkemece bir kolluk kuvvetine verilen emir mahkemenin emir ve müzekkerelerinin icrasına bakan memur malın üçüncü bir şahsa teslimi hususunda mal sahibi tarafından zilyet olana verilen emir mutlak emir mühürlü emir münferit emir normal emir not ettirilmiş emir on emir ödeme emir (payment order) ön emir özel emir özel emir ilan pazarı özel sınır fiyatlı emir özellikle savaş zamanında gemi kaptanına mühürlü zarfta verilen yazılı emir piyasanın kapanışında yerine getirilecek emir resmi emir resmi yazılı emir serbest fiyatlı emir sınırlı emir sınırsız emir sözlü emir sözlü emir veren komutan subay emir eri şarta bağlı emir şartlı emir şifahi emir tabur emir subayı tarihli emir teknik emir teknik emir icapları teyit edici yazılı emir toplantının yapılması için emir vermek toplu emir toplu emir dosyası tugay emir subayı üzerinde eski israil'in en kutsal dinsel sembolü on emir yazılı olan taş tabletlerin bulunduğu tahta sandık vatandaşların haklarını korumak maksadiyle üst mahkemece alt mahkeme veya memurlara verilen ve onların kanuni selâhiyetleri dışına çıkmalarını önleyen emir ve kararlar yarı otomatik taktik emir ve denetim sistemi yazılı emir yüksek emir iptal birimi yürürlükte olan emir zamana bağlı teknik emir zamanında yapılması gerekli teknik emir zamanlı emir

1: 0 ms