• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sorumluluk

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 706

SORUMLULUK = (sorumluluk nedir; sorumluluk ne demek; sorumluluk İngilizcesi) 1. Başkasına ilişkin bir dokuncanın buna yer verenince karşılanması, ödenmesi. 2. Sorumlu olma.

SORUMLULUK = (sorumluluk nedir; sorumluluk ne demek; sorumluluk İngilizcesi) İş ve davranışlarından hesap verme durumunda bulunma, mesuliyet.

SORUMLULUK = (sorumluluk nedir; sorumluluk ne demek; sorumluluk İngilizcesi) Vergi işlemlerinde, salman vergi ve cezaya taraf olunmasıdır.

SORUMLULUK = (sorumluluk nedir; sorumluluk ne demek; sorumluluk İngilizcesi) Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet: «Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı.» -M. Yesari.

SORUMLULUK = (sorumluluk nedir; sorumluluk ne demek; sorumluluk İngilizcesi) Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

SORUMLULUK = (sorumluluk nedir; sorumluluk ne demek; sorumluluk İngilizcesi) Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu.

sorumluluk = mesuliyet [öz Türkçe - eski terim]

sorumluluk = repertuvar [öz Türkçe - eski terim]

sorumluluk = uhde [öz Türkçe - eski terim]

sorumluluk = mesuliyet [Türkçe - Osmanlıca]

sorumluluk = uhde [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms