• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dolmak

Türkçe - İngilizce

DOLMAK = (dolmak nedir; dolmak ne demek; dolmak İngilizcesi) 1. Dolu duruma gelmek. 2. Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek: «Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan.» -T. Buğra. 3. Bir yere iyice yayılmak, kaplamak: «Oda sigara dumanı dolmuştu.» -S. F. Abasıyanık. 4. Bir yerde pek çok eşya veya kimse toplanmak, kalabalık duruma gelmek: «Kıştan kurtulur kurtulmaz deniz kenarları insanla, sandalla dolar.» -S. F. Abasıyanık. 5. Süre, hesap tamamlanmak: Süresi doldu, emekliye ayrıldı. 6. mec. Sabrı tükenip öfkesi taşacak duruma gelmek.

DOLMAK = (dolmak nedir; dolmak ne demek; dolmak İngilizcesi) Bir şeyin çevresinde dolaşmak.

dolmak = şarj etmek [öz Türkçe - eski terim]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms