• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

alacak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1813

ALACAK = (alacak nedir; alacak ne demek; alacak İngilizcesi) Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.

ALACAK = (alacak nedir; alacak ne demek; alacak İngilizcesi) Çift yöntemli hesapla verilen değerlerin alacaklı yönü, vezneden çıkan para, her tür hesaptan çıkarılan değerler.

ALACAK = (alacak nedir; alacak ne demek; alacak İngilizcesi) 1. Biçilmiş ekini kaldırmaya yarıyan üç dişli aygıt. 2. Ağaçtan meyva toplamaya yarıyan ucu çatallı sırık.

ALACAK = (alacak nedir; alacak ne demek; alacak İngilizcesi) 1. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı: Bütün alacaklarımı topladım. 2. Alınması gerekli şey: Çarşıdan alacaklarım için bir liste yaptım.

ALACAK = (alacak nedir; alacak ne demek; alacak İngilizcesi) 1. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı. 2. Bilançonun aktifinde yer alan ve vadesi gelince kazanılacak para.

ALACAK = (alacak nedir; alacak ne demek; alacak İngilizcesi) Çift yöntemli sayışımla verilen değerlerin alacaklı yönü, vezneden çıkan para, her tür sayışımdan çıkarılan değerler.

alacak = matlub [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

âdi alacak alacak (banka hesabında) alacak bakiyesi alacak bakiyesi (banka) alacak bakiyesi bulunan aktif değerler alacak belgesi alacak bildirgesi alacak bildirim formu alacak davası alacak defteri alacak dekontu alacak devir hızı alacak devri alacak faizi gelirleri alacak fişi alacak haczi alacak hakkı alacak hakları alacak hanesi alacak hesabı alacak hesabı kredileri alacak hesap toplamı alacak hesapları alacak hesapları finansmanı alacak hesapları yönetimi alacak isteği alacak kadar parası olmak alacak kalanı alacak kalemi alacak kaydı alacak kişi alacak mektubu alacak mısınız yoksa eve mi teslim alacak miktarı alacak miktarlarının indirilmesi için yapılan giderler alacak reeskontu alacak senedi alacak senetleri alacak senetleri cüzdanı alacak senetleri defteri alacak senetleri hesabı alacak senetleri reeskontu alacak senetleri reeskontu hesabı alacak sütunu alacak tahsil süresi alacak tahsilatlar alacak tahsildarı alacak tarafı alacak toplama alacak tutarı alacak üzerinde intifa hakkı alacak üzerinde rehin hakkı alacak ve borç alacak ve borçlar alacak ve hakların haczi alacak ve verecek alacak ve verecekler alacak verecek alacak verecek hesabı alacak veya borç senetlerinin kaydedildiği defter alacak yazmak alınması olası görünmeyen alacak baban seni bugün erken alacak bal alacak çiçeği bilirm bal alacak çiçeği bilmek banka alacak dekontu bankadaki alacak başka bilet alacak var mı? başka bir şey alacak mısınız batak alacak batak alacak hesabı belli bir fiyat düzeyine kadar satın alacak müşteri ben kan alacak daman bilirim bir şey üzerindeki ilk alacak talebi biraz soluk alacak vakit bulmayı ummak borç ve alacak borç ve alacak hesabı can alacak nokta can alacak noktada can alacak noktaya dokunmak çeşitli alacak hakları defterde yazılı alacak değersiz alacak devralınan alacak dış alacak diğer alacak hesapları diğer alacak senetleri reeskontu feri alacak gereği için alacak makam gönderileni alacak yetkili kişi hesaba alacak kaydetmek hesabın alacak bölümü hesabın alacak tarafı hesabın alacak yanı ıskonto edilmiş alacak senedi ıskonto edilmiş alacak senetleri ıskonto ettirilmiş alacak ıskonto ettirilmiş alacak hesapları ıskonto ettirilmiş alacak senetleri iflâsta âdi alacak ihtilaflı alacak ilama bağlı alacak imtiyazlı alacak ipotekli alacak sahibi iskonto edilmiş alacak senetleri iskonto ettirilmiş alacak iskonto ettirilmiş alacak senetleri iştirak menfaatleriyle bağlantılı diğer kuruluşlardaki alacak hesapları iyileşmek ne kadar zaman alacak kan alacak damarı bilmek kayıtlı alacak kendinde top olmayan bir oyuncunun, pas alacak gibi bir aldatma ile karşı potaya doğru hızla koşması kırdırılmış alacak senetleri kısa vadeli alacak ve borçlar kredi alacak kişi hakkında istihbarat yapan servis kredi ve alacak servisi yöneticisi malı alacak olan muaccel alacak muayyen bir faiz haddine kadar borç alacak kimse mücerret alacak müeccel alacak müşterek alacak nefes alacak vaktim yok nominal değerini azaltmak (tutar, alacak v.s.) onaylanmış alacak ortak alacak ödenmemiş alacak senedi öncelikli alacak örtülü alacak parasal alacak hakkı parayı alacak olan perakende alacak peşin tahsil edilen alacak rüçhanlı alacak senetli alacak senetsiz alacak soluk alacak vakit bulmak soyut alacak şahıs aleyhine açılan alacak davası şarta bağlı alacak şüpheli alacak şüpheli ticari alacak karşılığı tahsil edilemez alacak tahsil edilmemiş fakat ödenmesi kesin alacak tahsil mümkün olmayan alacak tahsil olunacak alacak tahsildeki alacak senetleri tahsili gecikmiş alacak tahsili kabil olmayan alacak tahsili mümkün olmayan alacak tahsili şüpheli alacak takip konusu alacak tanığa istenen yanıtı alacak tarzda sorulan soru tanığa istenen yanıtı alacak tarzda sorulan sorular tasfiye durumunda ikinci derecede alacak hakkı olan teminatsız tahviller teminadı alacak teslim alacak olan teslim alacak olan taşıyıcı ticari alacak uzun vadeli alacak vadesinde ödenmemiş alacak yakışık alacak şekilde

1: 11 ms