• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gider

Türkçe - İngilizce

bilişim

iş dünyası

GİDER = Yükümlülerin vergi ile ilgili defterlerine yazdıkları her türden harcamalarıdır. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

GİDER = 1. Satın alınan bir mal karşılığı ödenen para. 2. Bir değer elde etmek için malı devretmek, 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar. [ticaret, finans, muhasebe, sigorta > sözlük]

ilgili sözler / related words

-e bu yol mu gider -e gider mi –e kaç numaralı otobüs gider acele giden ecele gider akçalı gider amorti edilmiş gider arabanın ön tekeri nereye giderse arka tekeri de oraya gider araştırma ve geliştirme gider farkları aşırı gider aşırı yüksek gider aşk kapıyı çalınca akıl baştan gider aylık gider aynı yöne gider trafik az öteye gider misiniz, lütfen? azalan oranlı gider banka, banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisi kayıtları baş nereye giderse ayak da oraya gider battı balık yan gider bazı koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak doğan gider benim elim burdan gider biniş başına gider bir düşüşten önce gurur gider bir firmanın önceden tasarlanan yıllık gider hesabı bir hesap dönemindeki gelir ve gider tahakkuklarının birbirine uygunluğu bir iş ters gidecekse gider bir şeyin kötü gideceği varsa kötü gider borç güle güle gider ağlaya ağlaya gelir borç ve gider karşılıkları Böyle gelmiş böyle gider bu ona vız gelir tırıs gider bu otobüs -e gider mi bu otobüs kent merkezine gider mi bu otobüs levent'e gider mi bu otobüs nereye gider bu otobüs şehir merkezine gider mi bu tren ankara'ya gider mi bu tren gebze'ye gider mi bu tren nereye gider bu tren piccadilly circus'a gider mi bu yol mu gider büyük pirelerin sırtında onları ısıracak küçükleri, küçüklerin de sırtlarında daha küçükleri vardır ve bu böyle sürüp gider cari gelir ve gider bütçesi cari gider çalışmayan kısım gider ve zararları çalışmayan kısım gider ve zararları hesabı çeşitli gider dağ muhammed'e gelmezse, muhammed dağa gider daha hızlı gider misiniz daha yavaş gider misiniz değişken gider değişmez gider devamlı ve sabit gider diğer borç ve gider karşılıkları diğer faaliyet olağan gider ve zararı diğer gider diğer gider ve zararlar diğer olağan gider ve zararlar hesabı diğer olağandışı gider ve zararlar diğer olağandışı gider ve zararlar hesabı diğer olağandışı gider ve zararları dolaylı gider dönemsel gider ek gider eksik yüklenen gider eş gider faaliyet dışı gider faaliyet dışı gider ve zarar faaliyetle ilgili diğer olağan gider ve zararlar faiz dışı gider fayda gider analizi faydasız gider fazla yüklenen gider finansal gider fon toplam gider kesintisi gelir gider gelir gider denk olmak gelir gider hesabı gelir gider kesin hesabı gelir gider oranı gelir ile gider farkı gelir ve gider gelir ve gider beyanı gelir ve gider bilançosu gelir ve gider hesabı gelir ve gider türleri genel gider genel gider bütçesi genel gider oranı genel gider yükleme oranı genel idari gider genel idari gider bütçesi genel yönetim gider farkları hesabı gerekçelendirilmemiş gider kalemi geri dönmemiş gider gider akış formu gider analizi gider ayrımı gider belgesi gider beyanı gider bildirimi gider bütçesi gider cetveli gider çeşitleri - 7/b seçeneği gider dağıtımı gider deliği gider fonksiyonu gider hesabı gider hesapları gider hesapları ve vergilendirme gider hesaplarının türlere göre sınıflandırılması gider indirimi gider kabul edilmeyen ödemeler gider kalemi gider kalemleri gider karşılayıcı yardımlar gider karşılığı ödemeler istisnası gider kaydetmek gider kontrolü gider limiti gider maddesi gider makbuzu gider merkezi gider mi gider miktarı gider oranı gider payı gider pusulası gider raporu gider taahhüdü gider tahakkukları gider tahakkukları hesabı gider tahakkuku gider tahsisatı gider tapası gider ve gelirler gider ve tazminatı ile birlikte bir varlığı geri almak için açılan dava gider vergileri gider vergileri dairesi gider vergileri kanunu gider vergileri yasası gider vergileri–hukuk ve mevzuat–türkiye gider vergisi gider yapmak gider yazılamama kuralı götürü gider götürü gider emsali götürü gider usulü götürü gider yöntemi gurur yenilgiden önce gider günlük gider hangi havayolları new york'a gider hangi metro –e gider hangi otobüs taksim'e gider haydan gelen huya gider haydan gelen huya gider düşüncesiyle hazinenin haftalık gelir ve gider bülteni henüz ödenmemiş gider her işi rast gider her işim ters gider hesaba geçirilmemiş gider hesaba geçirilmiş gider hizmet gider yerleri hoşa gider huya gider idari gider işletme gider payı ithalat gider vergisi ithalattan alınan gider vergisi kaç numaralı otobüs gider kaçınılmaz gider kapitalize gider karaya çıkarıp gider karşılamak için satış km. başına gider kolay gelen kolay gider kontra gider hesabı kontrol altına alınamayan gider kontrol edilebilir gider koyun, koyunun peşinden gider krallar önde gider mali gider marjinal gider mart arslan gibi gelir, kuzu gibi gider masraf sayılmayan gider mıh olmasa nal gider, nal olmasa at gider, at olmasa insan gider munzam gider musibet, at sırtında gelir, yayan gider musibet, metre ile gelir, santimle gider müteferrik gider nakit olarak ödenen gider ne verirsen elinle o gider seninle ne yaparsanız yapın, yengeç yan yan gider net gider olağandışı gider ve zararlar olası gider ortak gider ödenmemiş gider ödünç güle güle gelir ağlaya ağlaya gider öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kararır önceden ödenmiş gider önceki dönem gider ve zararları önceki dönem gider ve zararları hesabı özel gider indirimi parasal gider peşin ödenen gider peşin ödenmiş gider reklam gider sabit gider sabit gider kalemleri safi gider sel gider kum kalır, kişi ettiğini bulur sel ile gelen yel ile gider selden gelen suya gider sorun gider sorunu gider spesifik gider şarap dolduğunda akıl gider şehir merkezine bu otobüs mü gider şehitler cennete gider tahakkuk eden gider tahakkuk etmiş gider tahmini gider tamamlayıcı gider taşıt kilometre başına gider taşıt saat başına gider ticari gider toplam değişken gider toplam gider toplam gider payları toprak üzerinde gider gibi umarım her şey iyi gider umarım iyi gider uygun gider üretim gider yerleri üretim öncesi gider üretimin başında yapılan ve yenilenmeyen gider üyelik aidat, gider ve katkı payları vergiden önceki gelir veya gider ile ilgili vergiye esas olan gelirden düşülen gider vız gelip tırıs gider vız gelir tırıs gider yararsız gider yel gibi gelen, sel gibi gider yıllık gider yolcu başına gider yolcu kilometre başına düşen gider yolculuk başına gider zaman uçup gider

1: 1 ms