• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

zimmet

Türkçe - İngilizce

bankacılık

ZİMMET = (zimmet nedir; zimmet ne demek; zimmet İngilizcesi) 1. Bir adamın kendi üzerine olan borç. 2. Bir ticari kuruluşun borçlarının tamamı.

ZİMMET = (zimmet nedir; zimmet ne demek; zimmet İngilizcesi) Bir hesabın borçlu yanıdır.

ZİMMET = (zimmet nedir; zimmet ne demek; zimmet İngilizcesi) Temellük mal edinme. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.

ZİMMET = (zimmet nedir; zimmet ne demek; zimmet İngilizcesi) 1. Üstünde olan şey. 2. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. 3. Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. 4. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.

zimmet = elde tutma zorunluluğu [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms