• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nezaret

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

isim / noun

iş dünyası

madencilik

NEZARET = (nezaret nedir; nezaret ne demek; nezaret İngilizcesi) Gözlem, gözetim.

NEZARET = (nezaret nedir; nezaret ne demek; nezaret İngilizcesi) İşletmelerin tekniğine ve emniyet nizamnamelerine uygun olarak yürütülmesinin kontrolü.

NEZARET = (nezaret nedir; nezaret ne demek; nezaret İngilizcesi) Vergi yükümlüsü yerine, onun işlerini yapmakla başkasının yasayla ya da mahkeme kararı ile belirlenmesidir.

NEZARET = (nezaret nedir; nezaret ne demek; nezaret İngilizcesi) 1. Bakma, gözetme, gözetim. 2. huk. Gözaltı. 3. Nezarethane: «Zaptiye nezaretinde temiz bir dayaktan sonra hepimizi bir yere sürdüler.» - R. N. Güntekin. 4. esk. Bakanlık. 5. esk. Görü.

NEZARET = (nezaret nedir; nezaret ne demek; nezaret İngilizcesi) gözetim. ~ makamı: gözetim katı, gözetim orunu.

nezaret = denetim [eski terim - öz Türkçe]

nezaret = gözetim [eski terim - öz Türkçe]

nezaret = kontrol [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms