• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

resim

Türkçe - İngilizce

bilişim

coğrafya

dilbilim

eğitim

gökbilim

hukuk

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Bazı işlemler sırasında devletin aldığı düşük oranlı vergilerdir. Hem vergiye hem harçlara benzemektedirler.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulunan kişilerden alınan bir gelir.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Devlet kurumlarınca yapılan hizmet veya kamu kuruluşlarının belirli bir işi yapmaya yetki ve izin vermesi karşılığında alınan para. Vergi ve harçlar ile aynı anlamda da kullanılmaktadır.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: «Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.» - T. Buğra. 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: «Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.» - O. S. Orhon. 3. Fotoğraf: «Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı.» - Gündüz. 4. huk. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: «Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.» - Y. K. Karaosmanoğlu. 5. Tören. 6. Açık gösterge, kesin sonuç.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Belirli bir işin veya hizmetin yapılması için yetkili makamlar tarafından verilen izin karşılığında elde edilen vergi benzeri bir gelir.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Boya ya da çizim yoluyla kurulmuş yapıt. a. bk. boyaresim, çizim.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarını resimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.

RESİM = (resim nedir; resim ne demek; resim İngilizcesi) Sinema 1. Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri. 2. Bir canlıresim için çizilen resimlerin her biri. TV. 3. Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan görüntü. 4. İzleyicinin almaç görüntülüğünde gördüğü, izlediği görüntünün en ufak birimi.

resim = bediz [eski terim - öz Türkçe]

resim = boyam [eski terim - öz Türkçe]

resim = nakş [Türkçe - Osmanlıca]

resim = nigâr [Türkçe - Osmanlıca]

resim = resm [Türkçe - Osmanlıca]

resim = şekl [Türkçe - Osmanlıca]

resim = tasvîr [Türkçe - Osmanlıca]

resim = timsâl [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms