• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

practice

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 512

madencilik

yöntembilim

PRACTICE = ['prektis] noun
1 alıştırma * eşanlamlı : exercise, drill, study, training
İngilizce örnek : I am not good at drums. I need more practice.
Türkçe çevirisi : Davulda iyi değilim. Daha çok alıştırmaya ihtiyacım var.
İngilizce örnek : This book has some practice tests for the exam.
Türkçe çevirisi : Bu kitapta sınav için alıştırma testleri var.
2 uygulama * eşanlamlı : application, action, performance
İngilizce örnek : This practice is open to many objections.
Türkçe çevirisi : Bu uygulama birçok itiraza açıktır.
İngilizce örnek : In theory it should be easy, but in practice it isn't.
Türkçe çevirisi : Teoride kolay olması gerekir, ama uygulamada (kolay) değil.
3 antrenman * eşanlamlı : exercise
İngilizce örnek : The coach said there would be a team practice in the gym tomorrow.
Türkçe çevirisi : Antrenör, yarın salonda takım antrenmanı olacağını söyledi.
4 alışkanlık * eşanlamlı : custom, habit, use, usage, tradition
* out of practice = körelmiş, pratiğini yitirmiş, antrenmansız
İngilizce örnek : He used to play football very well, but he's out of practice now.
Türkçe çevirisi : Çok iyi futbol oynardı ama şimdi antrenmansız.

1: 0 ms