• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

work

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 102

ana kullanım 1

01. çalışmak 02. çalıştırmak 03. işe yaramak 04. ilerletmek 05. sağlamak 06. ilerlemek 07. sokmak 08. atmak 09. çalışmakta olmak 10. çözümlemek 11. düzenlemek 12. emek 13. emek sarf etmek 14. etkilemek 15. faaliyet içinde olmak 16. görev yapmak 17. görevli olmak 18. idare etmek 19. iş başında olmak 20. iş görmek 21. işlemek 22. işletmek 23. iyi sonuç almak 24. iyi sonuç vermek 25. kâr etmek 26. mayalandırmak 27. neden olmak 28. para etmek 29. sallamak 30. sallanmak 31. sıkboğaz etmek 32. sıkıştırmak 33. şekillendirmek 34. tutmak 35. uğraşmak 36. yaramak 37. yararı olmak 38. yavaş yavaş itmek 39. yoğurmak 40. yönetmek 41. yürümek 42. zorlamak 43. zorlanmak 44. biçim vermek 45. çabalamak 46. çözmek 47. -e neden olmak 48. ekip biçmek 49. etkili olmak 50. etmek 51. gitmek 52. halletmek 53. hizmet görmek 54. iş yapmak 55. işini görmek 56. iyi gelmek 57. mayalanmak 58. meşgul olmak 59. meydana getirmek 60. nakış yapmak 61. oymak 62. oynamak 63. oynatmak 64. sayetmek 65. seğirmek 66. sökmek 67. tesir etmek 68. yapmak 69. yararlı olmak 70. yavaş yavaş belli bir hale getirmek 71. yavaş yavaş veya güçlükle ilerlemek

ana kullanım 2

01. 02. çalışma 03. eser 04. yapıt 05. amel 06. ayaralamk 07. dayak 08. himmet 09. işçilik 10. mariz 11. mesai 12. meslek 13. patak 14. ürün 15. vazife 16. alın teri 17. el işi 18. icraat 19. iş güç 20. işleme 21. işyeri 22. meşguliyet 23. nakış 24. say 25. uğraş 26. uğraşı

argo

01. düzenlemek 02. hile ile koparmak 03. sızdırmak 04. sökmek

askeri

01. istihkâm 02. tabya

eğitim

01. hizmet 02. ticaret

inşaat

01. uygulamaya koymak 02. yerleştirmek

iş dünyası

01. görev 02. başarılı olmak 03. çalışma yeri

mimarlık

01. inşaat 02. yapı

spor

01. maç süresi 02. maç tecrübesi 03. oyun

tarım

01. malakse etmek

teknik

01. faal olmak 02. işler duruma sokmak 03. karmak 04. kitap

vergi

01. iş akdi

1: 0 ms