• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

total

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

TOTAL = (total nedir; total ne demek; total İngilizcesi) Bütünsel.

total = bütün [eski terim - öz Türkçe]

total = bütünsel [eski terim - öz Türkçe]

total = eksiksiz [eski terim - öz Türkçe]

total = tam [eski terim - öz Türkçe]

total = toplam [eski terim - öz Türkçe]

total = toplamsal [eski terim - öz Türkçe]

total = tüm [eski terim - öz Türkçe]

total = tümsel [eski terim - öz Türkçe]

TOTAL nasıl okunur, okunuşu /'toutıl/ sıfat

total

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 362

ana kullanım

inşaat

matematik

turizm

veterinerlik

TOTAL = ['toutıl] adjective
toplam, bütün * eşanlamlı : whole, entire, complete, full * karşıtanlamlı : partial
İngilizce örnek : I think you should have total bed rest for a week.
Türkçe çevirisi : Bence bir hafta tam bir yatak istirahati yapsan iyi olur.
İngilizce örnek : The total population is not more than five million.
Türkçe çevirisi : Toplam nüfus, beş milyondan daha fazla değil.
İngilizce örnek : The operation was a total success.
Türkçe çevirisi : Ameliyat tam bir başarıydı.
¤ noun
toplam; tutar * eşanlamlı : sum, amount, all, totality, entirety, whole * karşıtanlamlı : part
¤ verb
1 toplamını bulmak, toplamak * eşanlamlı : add, sum up
İngilizce örnek : Can you total these numbers for me?
Türkçe çevirisi : Bu rakamları benim için toplar mısın?
2 tutmak, etmek * eşanlamlı : amount to

1: 0 ms