• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

practise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11415

ana kullanım 2

toplumbilim

PRACTISE = ['prektis] verb
1 pratik yapmak, antrenman yapmak * eşanlamlı : exercise, drill, train
İngilizce örnek : He practises the piano every day.
Türkçe çevirisi : Her gün piyano çalışıyor.
İngilizce örnek : How many hours a day do you practise?
Türkçe çevirisi : Günde kaç saat pratik yapıyorsun?
İngilizce örnek : I need to practise my presentation for hours to get it perfect.
Türkçe çevirisi : Sunumumu mükemmelleştirmek için saatlerce çalışmam gerek.
2 uygulamak, yapmak, denemek * eşanlamlı : do, perform, carry out, apply
3 (as) (hekimlik, avukatlık) yapmak * eşanlamlı : work
İngilizce örnek : He practises as a lawyer.
Türkçe çevirisi : Avukatlık yapıyor.

1: 0 ms