• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

artmak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 339

artmak = agreve olmak [öz Türkçe - eski terim]

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) 1. Büyük heybe. 2. Taneleri alınmamış iki mısırın sap kılıfı soyularak birbirine bağlanmış şekli.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) 1. Çoğalmak: «O zaman bedava binme olasılığı artardı.» -A. Kutlu. 2. Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak: Kumaş arttı. Yemek arttı. 3. Değeri yükselmek, fazlalaşmak.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) 1. İşi başkasına yükletmek. 2. bk. ardmak. 3. Yüklemek. 4. Asmak. 5. Sermek: Kilimi şuraya ardıver.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) a. hlk. Büyük heybe.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) Dövmek, vurmak: Sopayı sırtına ardı ardıvêdim.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) Yüklemek.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) Yükletmek.

ARTMAK = (artmak nedir; artmak ne demek; artmak İngilizcesi) Yükü hayvana ya da bir yere yüklemek, dengeli asmak.

artmak = tezâyüd etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms