• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

multiply

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8504

MULTIPLY = ['maltiplay] verb
1 mat. (by) çarpmak
İngilizce örnek : My son has learnt to multiply and divide.
Türkçe çevirisi : Oğlum çarpmayı ve bölmeyi öğrendi.
2 çoğalmak * eşanlamlı : increase, grow * karşıtanlamlı : lessen
İngilizce örnek : Our profits have multiplied over the last two years.
Türkçe çevirisi : Son iki yıl içinde kazancımız arttı.
İngilizce örnek : The population has multiplied, and therefore more food must be produced.
Türkçe çevirisi : Nüfus arttı, ve bu yüzden daha çok yiyeceğin üretilmesi gerekiyor.
3 çoğaltmak * eşanlamlı : increase, augment, intensify * karşıtanlamlı : decrease
4 üremek * eşanlamlı : breed, reproduce

1: 7 ms