• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boom

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7670

BOOM = [bu: m] noun
1 den. seren
2 gümbürtü * eşanlamlı : thunder, roar
İngilizce örnek : The fireworks at the parade made a loud boom.
Türkçe çevirisi : Geçit törenindeki havai fişekler büyük bir gümbürtü yaptı.
3 hızlı büyüme, artış, yükseliş * eşanlamlı : rise, increase, development, prosperity * karşıtanlamlı : recession, decline
İngilizce örnek : Mobile phone industry is having a boom at present.
Türkçe çevirisi : Cep telefonu endüstrisi şu anda yükselişte.
¤ verb
1 gümbürdemek * eşanlamlı : thunder, roar
İngilizce örnek : The azan boomed out from the loudspeakers.
Türkçe çevirisi : Ezan hoparlörlerden gümbürdedi.
2 birden artmak * eşanlamlı : prosper, develop, increase, gain
İngilizce örnek : The tourism industry is booming in Turkey.
Türkçe çevirisi : Türkiye’de turizm endüstrisi artıyor.

ilgili sözler / related words

automobile boom awning boom baby boom baby boom generation bang boom boom (as) boom assembly boom base pins boom boy boom clamp boom control valve boom cradle boom crotch boom crutch boom cylinder boom derrick boom drag-line boom drift reduction valve boom drum boom economy boom elevation boom extension boom from boom guy boom guy pendant boom guy tackle boom heel boom hinge boom hoist boom inclination boom irons boom jigger tackle boom kickout boom length boom lifting boom limit switch boom lock hook boom lowering check valve boom man boom microphone boom off boom operator boom out boom placement concreting method boom pole boom pour boom prices boom repeatedly boom slinger boom sprinkler boom stay boom swinger boom table boom town boom towns boom type sprinkler system boom up/boom down boom value boom with bottom boom building boom cable boom camera boom cargo boom cargo boom (of a ship) centre pivot boom compression boom concreting boom crane boom derrick boom diagonal floating boom driver boom economic boom flaying jib boom floating boom flying boom flying jig boom fore boom gravity gradient boom guess-warp boom guy boom head eye plate hand boom heavy-duty boom heel chain of the jib boom hoop on the boom hoop on the boom to which the boom guy tackle fastened hoop on the boom to which the boom-guy is fastened ice boom jib boom jib boom stay jigger boom knuckle boom crane knuckle boom loader lower boom lower studding sail boom lower the boom on lower the boom on somebody main boom martingale boom microphone boom microphone boom man microphone boom operator mike boom motorized boom park avenue boom perambulator boom pipe driven mobile boom reach boom shaft driven mobile boom shore boom side boom small boom smart boom control sonic boom sound boom spanker boom spanker boom toping lift spar boom spinnaker boom spray boom spraying boom sprit boom stub boom studding sail boom studdingsail boom tail boom telescopic boom telescopic boom crane tension boom top boom top boom or chord topmast studding sail boom topping lift boom block topping lift boom eye plate tourist boom twin boom twin boom aircraft whisker boom with a boom

1: 0 ms