• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boom

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7670

ana kullanım 1

01. hızla gelişmek 02. gümbürdemek 03. hızla artmak 04. ilerlemek 05. uğuldamak 06. büyümek 07. büyük çapta reklam yapmak 08. gelişmek 09. tanıtmak 10. canlanmak 11. yükselmek 12. fırlamak 13. aniden artmak 14. birden artmak 15. birden yükselmek 16. büyütmek 17. güm etmek 18. gümlemek 19. hızla büyümek 20. ilerletmek 21. reklamını yapmak 22. yıldızı parlamak 23. yükseltmek 24. artmak 25. gürlemek 26. artırmak 27. çıkış yapmak 28. geliştirmek 29. gümbürdetmek 30. tanınmak 31. top gibi gürlemek

ana kullanım 2

01. canlılık 02. gümbürtü 03. uğultu 04. akarsuların iki yakasına gerilen ve geçişi önleyen kalın zincir 05. yüksek konjonktür 06. hızlı büyüme 07. artış 08. patlama 09. politik itibar artışı 10. yükseliş 11. politikacının halkın gözünde saygınlığının artması 12. bum 13. halkın gözüne girmek için harcanan çaba 14. bumba 15. ışık direği 16. mikrofon kolu 17. seren 18. ekonomik canlılık 19. vinç 20. piyasadaki canlılık 21. hızla gelişen 22. hızla artan 23. ilerleyen 24. yükselişe geçen 25. baston 26. birden ünlü olma 27. bom 28. bomba 29. fiyat yükselmesi 30. güm 31. gürleme 32. hızla ilerleme 33. kol 34. liman ağzındaki engel 35. piyasada canlılık 36. popülerlik 37. sürme çubuk 38. vinç kolu 39. borda mataforası 40. gelişme 41. püskürtme kolu 42. ticarette hızlı ilerleme 43. ani artış 44. kamera kolu 45. bura 46. canlanma 47. çıkış 48. derinden gelen ses 49. etek 50. furya 51. ışıldak direği 52. kaldırma kolu 53. patlama sesi 54. patlar 55. putrel 56. rağbet 57. refah dönemi 58. seren, bumba 59. tomruk salı 60. uzun putrel 61. yükseltme 62. yüzücü geçit engeli

denizcilik

01. borda mataforası 02. bumba

BOOM = [bu: m] noun
1 den. seren
2 gümbürtü * eşanlamlı : thunder, roar
İngilizce örnek : The fireworks at the parade made a loud boom.
Türkçe çevirisi : Geçit törenindeki havai fişekler büyük bir gümbürtü yaptı.
3 hızlı büyüme, artış, yükseliş * eşanlamlı : rise, increase, development, prosperity * karşıtanlamlı : recession, decline
İngilizce örnek : Mobile phone industry is having a boom at present.
Türkçe çevirisi : Cep telefonu endüstrisi şu anda yükselişte.
¤ verb
1 gümbürdemek * eşanlamlı : thunder, roar
İngilizce örnek : The azan boomed out from the loudspeakers.
Türkçe çevirisi : Ezan hoparlörlerden gümbürdedi.
2 birden artmak * eşanlamlı : prosper, develop, increase, gain
İngilizce örnek : The tourism industry is booming in Turkey.
Türkçe çevirisi : Türkiye’de turizm endüstrisi artıyor.

ilgili sözler / related words

automobile boom awning boom baby boom baby boom generation bang boom boom (as) boom assembly boom base pins boom boy boom clamp boom control valve boom cradle boom crotch boom crutch boom cylinder boom derrick boom drag-line boom drift reduction valve boom drum boom economy boom elevation boom extension boom from boom guy boom guy pendant boom guy tackle boom heel boom hinge boom hoist boom inclination boom irons boom jigger tackle boom kickout boom length boom lifting boom limit switch boom lock hook boom lowering check valve boom man boom microphone boom off boom operator boom out boom placement concreting method boom pole boom pour boom prices boom repeatedly boom slinger boom sprinkler boom stay boom swinger boom table boom town boom towns boom type sprinkler system boom up/boom down boom value boom with bottom boom building boom cable boom camera boom cargo boom cargo boom (of a ship) centre pivot boom compression boom concreting boom crane boom derrick boom diagonal floating boom driver boom economic boom flaying jib boom floating boom flying boom flying jig boom fore boom gravity gradient boom guess-warp boom guy boom head eye plate hand boom heavy-duty boom heel chain of the jib boom hoop on the boom hoop on the boom to which the boom guy tackle fastened hoop on the boom to which the boom-guy is fastened ice boom jib boom jib boom stay jigger boom knuckle boom crane knuckle boom loader lower boom lower studding sail boom lower the boom on lower the boom on somebody main boom martingale boom microphone boom microphone boom man microphone boom operator mike boom motorized boom park avenue boom perambulator boom pipe driven mobile boom reach boom shaft driven mobile boom shore boom side boom small boom smart boom control sonic boom sound boom spanker boom spanker boom toping lift spar boom spinnaker boom spray boom spraying boom sprit boom stub boom studding sail boom studdingsail boom tail boom telescopic boom telescopic boom crane tension boom top boom top boom or chord topmast studding sail boom topping lift boom block topping lift boom eye plate tourist boom twin boom twin boom aircraft whisker boom with a boom

1: 0 ms