• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gather

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5066

ana kullanım 1

01. bir araya gelmek 02. çoğalmak 03. toplamak 04. bir araya getirmek 05. koparmak 06. anlamak 07. sonuç çıkarmak 08. büzmek 09. artmak 10. bir araya toplamak 11. birikmek 12. biriktirmek 13. cerahatlenmek 14. dermek 15. devşirmek 16. hasat etmek 17. irinlenmek 18. toplanmak 19. yığılmak 20. almak 21. buluşmak 22. büyümek 23. büzdürmek 24. büzgü yapmak 25. çıkarmak 26. çıkarsamak 27. derilmek 28. derlemek 29. hükmetmek 30. iltihaplanmak 31. irin toplamak 32. kavramak 33. kazanmak 34. kendini toplamak 35. tecemmu etmek 36. teraküm etmek 37. toparlanmak 38. tutmak

ana kullanım 2

01. büzgü

baskı

01. harman etmek 02. harmanlamak

cam

01. fiska-damla 02. fıska-damla

hekimlik

01. cerahatla şişmek 02. cerahat toplamak 03. iltihaplanmak

tekstil

01. pilili hale getirmek 02. kırma yapmak

GATHER = ['getı] verb
1 (round) toplanmak, bir araya gelmek * eşanlamlı : collect, assemble, convene, accumulate, amass, cluster, come together * karşıtanlamlı : disperse
İngilizce örnek : A crowd gathers when there is an accident.
Türkçe çevirisi : Kaza olunca kalabalık toplanır (üşüşür).
İngilizce örnek : Clouds gathered in the sky.
Türkçe çevirisi : Gökyüzünde bulutlar toplandı.
İngilizce örnek : The committee gathered around the conference table.
Türkçe çevirisi : Komisyon toplantı masasının etrafında toplandı.
2 toplamak, koparmak * eşanlamlı : pick, pluck, reap, harvest
İngilizce örnek : The children are gathering strawberries.
Türkçe çevirisi : Çocuklar çilek topluyorlar.
İngilizce örnek : They gathered twigs to make a fire.
Türkçe çevirisi : Ateş yapmak için ince dal (çalı çırpı) topladılar.
İngilizce örnek : The woman gathered her dog's excrement and put it into a plastic bag.
Türkçe çevirisi : Kadın köpeğinin pisliğini topladı ve bir naylon poşete koydu.
3 (bilgi, vb) kazanmak
4 sonuç çıkarmak, anlamak * eşanlamlı : conclude, assume, deduce, infer, understand
İngilizce örnek : I gather (that) you want to watch the football match tonight.
Türkçe çevirisi : Anlıyorum ki bu akşam futbol maçı izlemek istiyorsun.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms