• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gather

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5066

ana kullanım 2

GATHER = ['getı] verb
1 (round) toplanmak, bir araya gelmek * eşanlamlı : collect, assemble, convene, accumulate, amass, cluster, come together * karşıtanlamlı : disperse
İngilizce örnek : A crowd gathers when there is an accident.
Türkçe çevirisi : Kaza olunca kalabalık toplanır (üşüşür).
İngilizce örnek : Clouds gathered in the sky.
Türkçe çevirisi : Gökyüzünde bulutlar toplandı.
İngilizce örnek : The committee gathered around the conference table.
Türkçe çevirisi : Komisyon toplantı masasının etrafında toplandı.
2 toplamak, koparmak * eşanlamlı : pick, pluck, reap, harvest
İngilizce örnek : The children are gathering strawberries.
Türkçe çevirisi : Çocuklar çilek topluyorlar.
İngilizce örnek : They gathered twigs to make a fire.
Türkçe çevirisi : Ateş yapmak için ince dal (çalı çırpı) topladılar.
İngilizce örnek : The woman gathered her dog's excrement and put it into a plastic bag.
Türkçe çevirisi : Kadın köpeğinin pisliğini topladı ve bir naylon poşete koydu.
3 (bilgi, vb) kazanmak
4 sonuç çıkarmak, anlamak * eşanlamlı : conclude, assume, deduce, infer, understand
İngilizce örnek : I gather (that) you want to watch the football match tonight.
Türkçe çevirisi : Anlıyorum ki bu akşam futbol maçı izlemek istiyorsun.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms