• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

remain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1012

biyoloji

eczacılık

kazıbilim

REMAIN = [ri'meyn] verb
kalmak * eşanlamlı : stay, abide, continue, last, endure, survive * karşıtanlamlı : go, leave
İngilizce örnek : He remained in the same job for ten years.
Türkçe çevirisi : On yıl aynı işte kaldı.
İngilizce örnek : This is all the food that remains.
Türkçe çevirisi : Kalan yemeğin hepsi bu.
İngilizce örnek : The accused has the right to remain silent.
Türkçe çevirisi : Sanığın sessiz kalma hakkı vardır.
İngilizce örnek : During the war, Turkey remained neutral.
Türkçe çevirisi : Savaş sırasında Türkiye tarafsız kaldı.

1: 29 ms