• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grow

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1864

GROW = [grou] verb
grew [gru: ], grown [groun]
1 büyümek, gelişmek * eşanlamlı : increase, expand, enlarge, swell, spread, extend, develop
İngilizce örnek : Children grow quickly.
Türkçe çevirisi : Çocuklar çabuk büyüyor.
İngilizce örnek : Your son has grown since I last saw him.
Türkçe çevirisi : En son gördüğümden beri oğlun büyümüş.
İngilizce örnek : She has grown so much she is nearly as tall as I am.
Türkçe çevirisi : O kadar büyümüş ki neredeyse benim boyumda.
İngilizce örnek : The grass has grown very high.
Türkçe çevirisi : Otlar çok uzamış.
İngilizce örnek : Trees take a long time to grow.
Türkçe çevirisi : Ağaçların büyümesi uzun süre alır.
İngilizce örnek : The tree has grown rapidly since last spring.
Türkçe çevirisi : Geçen ilkbahardan beri ağaç hızla büyümüş.
2 olmak * eşanlamlı : become, turn
İngilizce örnek : I don’t want to grow old.
Türkçe çevirisi : Yaşlanmak istemiyorum.
3 yetiştirmek, üretmek * eşanlamlı : raise, cultivate, produce, nurture, breed, farm
İngilizce örnek : I enjoy growing plants in my garden.
Türkçe çevirisi : Bahçemde bitki yetiştirmeyi seviyorum.
İngilizce örnek : I want to grow tomatoes and aubergines in my garden.
Türkçe çevirisi : Bahçemde domates ve patlıcan yetiştirmek istiyorum.
4 (sakal, saç) uzatmak
İngilizce örnek : I've decided to grow my hair long.
Türkçe çevirisi : Saçımı uzatmaya karar verdim.
* grow into = olmak, haline gelmek
İngilizce örnek : She has grown into a very beautiful girl.
Türkçe çevirisi : Büyüyüp güzel bir kız olmuş.
* grow up = 1 büyümek
İngilizce örnek : He wants to be a policeman when he grows up.
Türkçe çevirisi : Büyüyünce polis olmak istiyor.
İngilizce örnek : Her son wants to be a doctor when he grows up.
Türkçe çevirisi : Oğlu büyüyünce doktor olmak istiyor.
İngilizce örnek : Your children are growing up very quickly.
Türkçe çevirisi : Çocukların çok çabuk büyüyor.
2 yetişmek
İngilizce örnek : My daughter grew up in Istanbul.
Türkçe çevirisi : Kızım İstanbul’da yetişti.

ilgili sözler / related words

absence makes the heart grow fonder apples seem not to grow here can grow fail to grow finally to grow up for hair to grow get, keep and grow great oaks from little acorns grow grow (up) grow a beard grow a bread grow a moustache grow a mustache grow a new coat grow a new coat of wool grow a new fleece grow adventure grow apace grow away grow away from grow bald grow bark grow child grow childish grow cold to grow crops grow dark grow deaf grow different grow difficult grow distant grow downward grow enormously grow eyleminin ikinci hali grow eyleminin üçüncü hali grow faint grow fat grow feathers grow fiilinin geçmiş zaman biçimi grow font grow font 1 pt grow full of tears grow gray grow grey grow hair grow handsome grow handsomer grow healthy grow homes grow horns grow hot grow hunchbacked grow impatient grow in grow in experience grow in height grow in number grow in population grow into grow into a habit grow into a man grow into influence grow into manhood grow into something grow large grow lazy grow lean grow lean and gaunt grow less grow light grow like mushrooms grow like weeds grow longer grow lukewarm grow mellow grow merry grow of grow old grow on grow on one grow on somebody grow on trees grow or get old grow out of grow out of (one's clothes) grow out of date grow out of one's clothes grow out of patience grow out of something grow pale grow pale with grow plump grow poor grow rancid grow rich grow rife grow rude grow rusty grow sad grow selection grow senile grow smaller grow stiff grow stout grow strange grow strong grow stronger grow stunted grow tall grow taller grow taller or longer grow thin grow thoughtful grow threadbare grow to grow to be a man grow to know grow together grow too big for one's boots grow too big for one's britches grow turn grow ugly grow uneasy grow up grow up to weeds grow up to weeds and brush grow up! grow vegetable grow violent grow warm grow weak grow weary grow weary of grow weary of repeating something grow well grow well in one spot grow white grow with grow worse grow young again hear the grass grow I'm letting my sideburns grow i'm letting my sideburns grow ill weeds grow apace laugh and grow fat let grow long let one's beard grow let the grass grow under one's feet live to see one's children grow up and get married make (money) grow make somebody grow old may your shadow never grow less money does not grow on trees money doesn't grow on trees not let the grass grow under one's feet not to let the grass grow under one's feet one for the mouse, one for the crow, one to rot, one to grow see one's children grow up and do well start to grow a beard what will you be when you grow up? where did you grow up?

1: 0 ms