• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

develop

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1183

ana kullanım 1

01. gelişmek 02. büyümek 03. artmak 04. kalkınmak 05. ilerlemek 06. geliştirmek 07. büyütmek 08. artırmak 09. harekete geçmek 10. görünmeye başlamak 11. ortaya çıkmak 12. harekete geçirmek 13. geçirmek (hastalık) 14. yıkamak 15. işlenecek hale getirmek 16. açındırmak 17. açınmak 18. arttırmak 19. banyo etmek 20. ben düşmek 21. develop etmek 22. develope etmek 23. developman yapmak 24. dönüşmek 25. edinmek (âdet) 26. etkilenmek 27. genişlemek 28. genişletmek 29. görünmek 30. gün ışığına çıkarmak 31. ilerletmek 32. imar etmek 33. inkişaf etmek 34. kalkındırmak 35. kapasitesini artırmak 36. meşhur olmak 37. ortaya çıkarmak 38. seyretmek 39. şekil vermek 40. uğramak 41. vücut geliştirmek 42. yükselmek 43. açığa vurmak 44. açıklamak 45. açılmak 46. açınım yapmak 47. açmak 48. ayrıntılı olarak anlatmak 49. çıkarmak 50. dökmek 51. edinmek 52. göstermek 53. güçlendirmek 54. husule gelmek 55. ilgi göstermek 56. işlemek 57. işletmek 58. meydana çıkmak 59. şekillendirmek 60. tab etmek 61. yükselmek (ateş)

ana kullanım 2

01. geliştirme

basın

01. genişletmek (yazıyı)

eczacılık

01. yürütmek

fotoğraf

01. tab etmek

gökbilim

01. belirtici yıkama

haritacılık

01. geliştirme

iş dünyası

01. olgunlaşmak 02. olgunlaştırmak

madencilik

01. hazırlık işlerini yürütmek

matematik

01. açmak

müzik

01. ele alıp geliştirmek

sinema

01. banyo yapmak

tekstil

01. inkişaf ettirmek 02. çift oluşturmak 03. kenetlenmek

ilgili sözler / related words

1: 2 ms