• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

develop

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1183

ana kullanım

eczacılık

matematik

DEVELOP = [di'velıp] verb
1 gelişmek, büyümek * eşanlamlı : advance, grow, expand, mature
İngilizce örnek : The trouble developed after you had left.
Türkçe çevirisi : Bela, sen gittikten sonra, azdı.
2 geliştirmek, büyütmek * eşanlamlı : grow, enlarge, expand, advance
İngilizce örnek : He needs money to develop his business.
Türkçe çevirisi : İşini büyütmek için paraya ihtiyacı var.
3 harekete geçirmek
4 (filmi) banyo etmek
İngilizce örnek : Do you know where I can have films developed?
Türkçe çevirisi : Nerede film banyo ettirebileciğimi biliyor musun?

ilgili sözler / related words

1: 1 ms