• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

develop

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1183

ana kullanım

01. gelişmek 02. büyümek 03. artmak 04. kalkınmak 05. ilerlemek 06. geliştirmek 07. büyütmek 08. artırmak 09. harekete geçmek 10. görünmeye başlamak 11. ortaya çıkmak 12. harekete geçirmek 13. geçirmek 14. yıkamak 15. işlenecek hale getirmek 16. açındırmak 17. açınmak 18. arttırmak 19. banyo etmek 20. ben düşmek 21. develop etmek 22. develope etmek 23. developman yapmak 24. dönüşmek 25. edinmek 26. etkilenmek 27. genişlemek 28. genişletmek 29. görünmek 30. gün ışığına çıkarmak 31. ilerletmek 32. imar etmek 33. inkişaf etmek 34. kalkındırmak 35. kapasitesini artırmak 36. meşhur olmak 37. ortaya çıkarmak 38. şekil vermek 39. seyretmek 40. uğramak 41. vücut geliştirmek 42. yükselmek 43. açığa vurmak 44. açıklamak 45. açılmak 46. açınım yapmak 47. açmak 48. ayrıntılı olarak anlatmak 49. çıkarmak 50. dökmek 51. göstermek 52. güçlendirmek 53. husule gelmek 54. ilgi göstermek 55. işlemek 56. işletmek 57. meydana çıkmak 58. olgunlaşmak 59. olgunlaştırmak 60. şekillendirmek 61. tab etmek

basın

01. genişletmek

eczacılık

01. yürütmek

fotoğraf

01. tab etmek

gökbilim

01. belirtici yıkama

madencilik

01. hazırlık işlerini yürütmek

matematik

01. açmak

müzik

01. ele alıp geliştirmek

sinema

01. banyo yapmak

tekstil

01. inkişaf ettirmek 02. çift oluşturmak 03. kenetlenmek

DEVELOP = [di'velıp] verb
1 gelişmek, büyümek * eşanlamlı : advance, grow, expand, mature
İngilizce örnek : The trouble developed after you had left.
Türkçe çevirisi : Bela, sen gittikten sonra, azdı.
2 geliştirmek, büyütmek * eşanlamlı : grow, enlarge, expand, advance
İngilizce örnek : He needs money to develop his business.
Türkçe çevirisi : İşini büyütmek için paraya ihtiyacı var.
3 harekete geçirmek
4 (filmi) banyo etmek
İngilizce örnek : Do you know where I can have films developed?
Türkçe çevirisi : Nerede film banyo ettirebileciğimi biliyor musun?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms