• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lengthen

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 29556

LENGTHEN = ['lengtın] verb
1 uzatmak * eşanlamlı : stretch, extend, elongate, prolong, reach * karşıtanlamlı : shorten, shrink
İngilizce örnek : Even when they lengthened the rope he couldn't reach it.
Türkçe çevirisi : İpi uzatsalar bile ona yetişemez.
İngilizce örnek : If we lengthen the break, we can have time for a coffee.
Türkçe çevirisi : Molayı uzatırsak kahve için vaktimiz olur.
2 uzamak
İngilizce örnek : We notice how the days lengthen in spring.
Türkçe çevirisi : Baharda günlerin nasıl uzadığını fark ederiz.

1: 0 ms