• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

accumulate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10564

ACCUMULATE = [ı'kyu: myuleyt] verb
1 toplamak, biriktirmek * eşanlamlı : gather, store up, save
İngilizce örnek : The politician quickly accumulated considerable amount of money.
Türkçe çevirisi : Politikacı kısa sürede hatırı sayılır miktarda para biriktirdi.
2 çoğalmak, yığılmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms