• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jump

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5773

ana kullanım

JUMP = [camp] verb
1 sıçramak, atlamak * eşanlamlı : skip, hop, leap, spring, vault
İngilizce örnek : The horse jumped over the fence.
Türkçe çevirisi : At çitin üzerinden (fıraktıdan) atladı.
İngilizce örnek : He jumped off the wall and hurt his knee.
Türkçe çevirisi : Duvardan atladı ve dizini incitti.
İngilizce örnek : I can't jump across that ditch.
Türkçe çevirisi : Bu hendekten atlayamam.
2 fırlamak
¤ noun
sıçrama, atlama, zıplama, sıçrayış * eşanlamlı : skip, hop, leap, spring, vault

1: 0 ms