• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 980

hekimlik

RISE = [rayz] verb
rose [rouz], risen ['rizın]
1 doğmak * eşanlamlı : arise, get up
İngilizce örnek : I have been here since the sun rose.
Türkçe çevirisi : Güneş çıktığından beri burdayım.
İngilizce örnek : The sun rises in the east and sets in the west.
Türkçe çevirisi : Güneş doğudan doğar ve batıdan batar.
2 yükselmek, çıkmak * eşanlamlı : ascend, mount, climb, go up; advance, progress, improve, prosper * karşıtanlamlı : fall
İngilizce örnek : Hot air rises.
Türkçe çevirisi : Sıcak hava yükselir.
İngilizce örnek : The smoke rose into the air.
Türkçe çevirisi : Duman havaya yükseldi.
İngilizce örnek : The water level has risen five centimetres.
Türkçe çevirisi : Su seviyesi beş santimetre yükseldi.
İngilizce örnek : The aeroplane rose into the air.
Türkçe çevirisi : Uçak havaya yükseldi.
3 ayağa kalkmak * eşanlamlı : stand * karşıtanlamlı : sit down
İngilizce örnek : After the concert, everybody rose and clapped.
Türkçe çevirisi : Konserden sonra herkes ayağa kalkıp alkışladı.
İngilizce örnek : Everybody rose when he entered the room.
Türkçe çevirisi : O odaya girince herkes ayağa kalktı.
4 yataktan kalkmak * eşanlamlı : get up * karşıtanlamlı : go to bed
İngilizce örnek : I always rise at seven o'clock.
Türkçe çevirisi : Her zaman saat yedide kalkarım.
5 artmak * eşanlamlı : increase, grow, intensify
İngilizce örnek : Prices rise in a time of inflation.
Türkçe çevirisi : Fiyatlar enflasyon zamanında artar.
İngilizce örnek : The population of the world is rising very fast.
Türkçe çevirisi : Dünyanın nüfusu çok hızlı artıyor.
6 ortaya çıkmak * eşanlamlı : appear, emerge, spring, originate, occur
¤ noun
1 doğuş, yükseliş * eşanlamlı : ascent, climb, rising, uprising, upturn; advance, progress, improvement * karşıtanlamlı : fall
2 artış, çoğalma, zam * eşanlamlı : increase, growth
İngilizce örnek : He quit because he didn't get a pay rise.
Türkçe çevirisi : İşten ayrıldı çünkü maaş zammı almadı.
İngilizce örnek : I asked for a pay rise last week.
Türkçe çevirisi : Geçen hafta maaşıma zam istedim.
İngilizce örnek : We'll get a rise in salary after two months.
Türkçe çevirisi : İki ay sonra maaşa zam alacağız.
3 çıkış * eşanlamlı : appearance, emergence, origin, beginning
* give rise to = -e neden olmak
* rise against = -e başkaldırmak

1: 0 ms