• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mount

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3456

ana kullanım 1

01. binmek 02. çıkmak 03. tırmanmak 04. çoğalmak 05. artmak 06. yerleştirmek 07. kakmak 08. takmak 09. monte etmek 10. kurmak 11. artırmak 12. büyümek 13. geçirmek 14. küme olmak 15. montajını yapmak 16. nöbet tutturmak 17. oturtmak 18. sağlamak 19. tedarik etmek 20. tesis etmek 21. üzerine çıkmak 22. yapıştırmak 23. yığılmak 24. yükselmek 25. yükseltmek 26. at tedarik etmek 27. ata bindirmek 28. ata binmek 29. bindirmek 30. çerçevelemek 31. çerçeveye geçirmek 32. düzenlemek 33. karton vs ye yapıştırmak 34. topları mevziye sokmak 35. üzerine yerleştirmek

ana kullanım 2

01. dağ 02. tepe 03. binek hayvanı 04. çerçeve 05. altlık 06. binek 07. binek atı 08. binit 09. kaide 10. lam ile lamel 11. sehpa 12. süslü metal koyacak 13. takak 14. yuva 15. dayanak 16. gölük 17. gülük 18. hayvan 19. öbek 20. taş evi 21. üzerine resim yapıştırılan karton

askeri

01. mevzilemek 02. mevziye sokmak 03. saldırıya geçmek 04. top arabası 05. top kundağı 06. değiştirmek 07. dikmek 08. tertip etmek

at yarışı

01. ata binmek

basın

01. katrat 02. klişe altlığı 03. klişenin altına konan maden

bilişim

01. bağlamak 02. yüklemek 03. bağlama 04. bağlanma 05. oluştur 06. tanıtmak

binicilik

01. at binmek

denizcilik

01. taşımak

havacılık

01. montaj etmek 02. takılma yeri 03. tutturmak 04. yerine takmak

hekimlik

01. avuç içindeki lop etlerden biri 02. göstermek 03. teşhir etmek

inşaat

01. birleştirmek

jimnastik

01. çıkış 02. cimnastikçinin alete çıkması

madencilik

01. montaj yapmak

mühendislik

01. taşıyıcı

ormancılık

01. tesis etmek

oto

01. askı 02. ayak 03. takoz

sinema

01. kurgulamak

tarım

01. iş hayvanı 02. kurma

teknik

01. montaj 02. dayangaç 03. asmak 04. bağlamak 05. destek 06. mesnet 07. tanıtmak

tekstil

01. çıkarma

tiyatro

01. sahnelemek 02. sahneye koymak

MOUNT = [maunt] noun
dağ, tepe * eşanlamlı : mountain, hill
İngilizce örnek : Mount Everest is the tallest mountain in the world.
Türkçe çevirisi : Everest Dağı, dünyadaki en yüksek dağdır.
¤ verb
1 binmek * eşanlamlı : board, get on
İngilizce örnek : He mounted his horse.
Türkçe çevirisi : Atına bindi.
2 çıkmak, tırmanmak * eşanlamlı : ascend, climb, go up, rise * karşıtanlamlı : descend
İngilizce örnek : The tension between the two nations is mounting.
Türkçe çevirisi : İki ulus arasındaki gerilim tırmanıyor.
3 artmak, tırmanmak * eşanlamlı : increase, grow, multiply, intensify * karşıtanlamlı : decrease
4 monte etmek, takmak, kurmak
İngilizce örnek : The cylinders are mounted radially.
Türkçe çevirisi : Silindirler radyal olarak monte edilmiştir.
İngilizce örnek : Chips in computers are normally mounted on boards.
Türkçe çevirisi : Bilgisayarlardaki çipler normal olarak levhalara monte edilir.

1: 0 ms