• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mount

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3456

at yarışı

binicilik

denizcilik

mühendislik

ormancılık

MOUNT = [maunt] noun
dağ, tepe * eşanlamlı : mountain, hill
İngilizce örnek : Mount Everest is the tallest mountain in the world.
Türkçe çevirisi : Everest Dağı, dünyadaki en yüksek dağdır.
¤ verb
1 binmek * eşanlamlı : board, get on
İngilizce örnek : He mounted his horse.
Türkçe çevirisi : Atına bindi.
2 çıkmak, tırmanmak * eşanlamlı : ascend, climb, go up, rise * karşıtanlamlı : descend
İngilizce örnek : The tension between the two nations is mounting.
Türkçe çevirisi : İki ulus arasındaki gerilim tırmanıyor.
3 artmak, tırmanmak * eşanlamlı : increase, grow, multiply, intensify * karşıtanlamlı : decrease
4 monte etmek, takmak, kurmak
İngilizce örnek : The cylinders are mounted radially.
Türkçe çevirisi : Silindirler radyal olarak monte edilmiştir.
İngilizce örnek : Chips in computers are normally mounted on boards.
Türkçe çevirisi : Bilgisayarlardaki çipler normal olarak levhalara monte edilir.

1: 0 ms