• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bulmak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 91

fiil / verb

güvenlik

bulmak = icat etmek [öz Türkçe - eski terim]

bulmak = keşfetmek [öz Türkçe - eski terim]

BULMAK = (bulmak nedir; bulmak ne demek; bulmak İngilizcesi) 1. Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak: «Kafam her an bir konu bulmak için binbir çeşit şeye müracaat ediyor.» -H. E. Adıvar. 2. Bir şeyi elde etmek. 3. Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek: Paramı buldum. 4. Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek: «Şu kuvvetin, cevherin sırrını bulmaya çalışıyorum.» -S. F. Abasıyanık. 5. İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek. 6. İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak: «Kadınlık namına düşündüğüm şeylerin hiçbirini karımda bulamadım.» -Ö. Seyfettin. 7. Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak: «Böylece yılın ortasını bulduk.» -R. H. Karay. 8. Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak: «Ben de bunu akıllıca buldum.» -M. Ş. Esendal. 9. Seçmek: «Bazen onlara yeni ve güzel kıyafetler buluyor.» -H. E. Adıvar. 10. Sağlamak, temin etmek: «Sen otur ye, ben yatarken, kendim bir şeyler bulur, yerim.» -S. F. Abasıyanık. 11. (nsz) Cezaya uğramak: Eden bulur. 12. Hatırlamak: «Bir türlü bulamadım caminin ismini dersem inanır mısınız?» -S. F. Abasıyanık.

BULMAK = (bulmak nedir; bulmak ne demek; bulmak İngilizcesi) Değmek, dokunmak (kayık).

ilgili sözler / related words

-de kusur bulmak -e bir çare bulmak -e kabahat bulmak -e kusur bulmak -e uygun bir şey bulmak -e vakit bulmak -ı bulmak -i bulmak -i çekici bulmak -i sakıncalı bulmak -i tesadüfen bulmak -in izini araştırıp bulmak -ye cesaret bulmak -ye ipucu bulmak -yı bulmak acemice bulmak açığını bulmak adamını bulmak afiyet bulmak akşamı bulmak alıcı bulmak alıcı bulmak için zararına satılan mal allahtan bulmak altın bulmak altın madeni bulmak altın vb madeni bulmak altmışı bulmak amacı kusur bulmak olan birinin önyargısı aman bulmak anında eleman bulmak anlamını bulmak ansızın bulmak antipatik bulmak ara bulmak ara değeri bulmak ara değerini bulmak aradığını bulmak aralarını bulmak araştıra araştıra bulmak araştırarak bulmak araştırıp bulmak araştırıp doğru olup olmadığını bulmak araya araya bulmak arayarak bulmak arayarak bulmak için arayı bulmak arayıp bulmak arayıp tarayıp bulmak arıza yerini bulmak arka bulmak asıl sebebini bulmak aslını arayıp bulmak ayağı kaymışken veya tam düşecekken tekrar dengesini bulmak aynı zamanda vuku bulmak az bulmak bağırıp müşteri bulmak bahane bulmak barınacak yer bulmak baş bulmak beka bulmak beklenmedik çözüm bulmak belasını bulmak belli bir ayrıntıyı bulmak için okuma benim bedenimi bulmak biraz güçtür benzerini bulmak bir açıklama biçimi ya da bir mazeret bulmak bir armağanı beğenmeyip kusur bulmak bir çare bulmak bir iddiayı haklı bulmak bir kolayını bulmak bir şey için birisini kabahatli bulmak bir şey yapmak için fırsat bulmak bir şey yapmayı uygun bulmak bir şeyden teselli bulmak bir şeye çözüm bulmak bir şeye kusur bulmak bir şeyi çok güç bulmak bir şeyi rastlantıyla bulmak bir şeyi tesadüfen bulmak bir şeyin nereden elde edilebileceğini bulmak bir yanıt bulmak bir yolunu bulmak birden bulmak birine bir iş bulmak birine kabahat bulmak birine seks için birini bulmak birini arayarak bulmak birini bulmak birinin zayıf damarını bulmak birinin zayıf tarafını bulmak birlikte çözüm bulmak bityeniği bulmak bokunda boncuk bulmak borç para bulmak boyuna kusur bulmak brütünü bulmak bu posterden daha iyisini bulmak zordur bulmak (belirtilen muktarı) bulmak (birini) bulmak (kitaptan) bulmak (suçlayacak adam) bulmak (şans eseri) bulmak ümidiyle bulmak üzeresin! bulmak ya da ölçmek için kullanılan fotosel veya benzeri elektrikli aygıt büyük sürüm imkanı bulmak cesaret bulmak cevap bulmak cezalandıracak adam bulmak cezasını bulmak cinayetten suçlu bulmak çapını bulmak çare bulmak çaresini bulmak çıkar yol bulmak çıkış yolu/çözüm bulmak çok çekici bulmak çözüm bulmak çözüm yolu bulmak çözüm yolu bulmak istiyoruz çözüm yolunu bulmak çözümü bulmak damarını bulmak değerli bulmak delil yetersizliğinden suçsuz bulmak dengesini bulmak dengeyi bulmak dengini bulmak derman bulmak dışdeğer bulmak dibini bulmak dilinin altındakini bulmak dilinin belasını bulmak dişine göre birini bulmak doğru bulmak doğru cevabını bulmak doğru yolu bulmak doğrusunu bulmak doğruyu bulmak durmadan kusur bulmak duygularını açma fırsatı bulmak düşünerek bulmak düşünüp bulmak düşünüp daha iyi bir yolunu bulmak düşünüp taşınarak bulmak ecelini bulmak el bulmak el yordamıyla yolunu bulmak el yordamıyle yolunu bulmak eliyle koymuş gibi bulmak encam bulmak erzak bulmak eski formunu bulmak eski halini (sağlığını- gücünü) bulmak eski halini bulmak ettiğini bulmak fena bulmak feyiz bulmak feyz bulmak fırsat bulmak fırsatını bulmak garip bulmak geçici olarak bulmak gemiye tayfa bulmak geniş okuyucu kitlesi bulmak geometrik ortalamasını bulmak gerçeği rastlantıyla bulmak gerçek nedenini bulmak gereken parayı bulmak gerekli bulmak gezerek ya da çaba harcayarak müşteri bulmak gizli anlamı bulmak gökte ararken yerde bulmak güzel bulmak hak ettiğini bulmak haklı bulmak halas bulmak hangi dişinizin ağrıdığını bulmak için muayene etmeliyim hassas yönünü bulmak hata bulmak hatasını bulmak havadan bulmak havasını bulmak havasini bulmak hayat bulmak hazır pazar bulmak hedefi bulmak hediyeye kusur bulmak hep aynı süreler içinde değişmek ya da vuku bulmak hesabın dengesini bulmak hesaplayarak bulmak hırsızlıktan suçlu bulmak hitam bulmak hizasını bulmak husul bulmak için piyasa bulmak ikisinin ortasını bulmak ile kafa bulmak ile sonuçlanmak/son bulmak ilgi alanı bulmak ilginç bulmak ilkel fonksiyonunu bulmak iltiyam bulmak incelikle bir çözüm bulmak inkar edilemez kanıt bulmak inkıraz bulmak ipucu bulmak istikrar bulmak iş bulmak iş bulmak için işe yarayacak şeyler bulmak itidal bulmak iyi bir fikir bulmak iyilik edip iyilik bulmak izini araştırıp bulmak izini bulmak izini sürüp bulmak izini takip ederek bulmak izleyerek bulmak just deserts layığını bulmak kabahat bulmak kabahati kendine bulmak kabahatli bulmak kaçamak yolu bulmak kadın bulmak kaf bulmak kafa bulmak kafayı bulmak kafiye bulmak kalibresini bulmak kapalı anlamını bulmak kapı bulmak karışmış bulmak karşılaştırmak ve farkları bulmak karşılaştırmak ve farkları bulmak (yazarken) kazarak bulmak kefil bulmak kelimeleri zor bulmak kemalini bulmak kendi yerini bulmak kendinde cesaret bulmak kendine bir uğraş bulmak kendine uygun ortamı bulmak kendini -e yakın bulmak kendini ayazda bulmak kendini bulmak kendini oyalayacak bir şeyler bulmak kendini yabancı bir şehirde bulmak kerameti kendinde bulmak kesin olarak bulmak kılıf bulmak kınamak suçlu bulmak kıvamını bulmak koca bulmak koklayarak arayıp bulmak koklayarak bulmak kolay bir işi zor bulmak kolayını bulmak kolaymı bulmak komik bulmak kostüm bulmak kökenini araştırıp bulmak köpeği dövmek için sopa bulmak kolaydır kredi bulmak kullanıma uygunsuz bulmak kulpunu bulmak kusur bulmak kusurlu bulmak kusurunu bulmak kübünü bulmak küpünü bulmak küsur bulmak laf söyleme fırsatı bulmak layığını bulmak layık bulmak mahreç bulmak makinede anormal sesler var ise, hemen sebebini bulmak için gerekli adımları atınız mal bulmak mazeret bulmak menzili bulmak menzilini bulmak mevlasını bulmak meydan bulmak meydanı boş bulmak muvafık bulmak münasip bulmak müstahakını bulmak müstahakkını bulmak müstahakmı bulmak müşteri bulmak için dolaşmak (fahişe) ne yapıp yapıp bir iş için para bulmak nedenini bulmak nedenlerini bulmak neşesini bulmak niceliklerini bulmak nihayet bulmak normal halini bulmak olası bulmak olası sorunları bulmak için yapılan inceleme onu bulmak imkânsız orta volu bulmak orta yolu bulmak ortalama değeri ... bulmak ortalamasını bulmak ortasını bulmak övgüye değer bulmak özür/gecikme gibi bahaneler bulmak papazı göt altında bulmak para bulmak pazar bulmak pazarlama sahası bulmak personele iş bulmak petrol bulmak problemin sebenini bulmak pundunu bulmak pusula sapmasını bulmak rağbet bulmak rakibini bulmak rasgele bulmak raslantıyla bulmak rastgele bulmak reha bulmak revaç bulmak revnak bulmak ruh bulmak ruh eşini bulmak ruh ikizini bulmak sabahı bulmak saflık derecesini bulmak sağlam suyu bulmak sakıncalı bulmak salah bulmak satış fiyatını bulmak için maliyete eklenen miktar selamet bulmak sempatik bulmak senbest bulmak serbest bulmak seri satış imkânı bulmak seri sürüm imkânı bulmak sermaye bulmak sıkıcı bulmak sinirlendirmenin yolunu bulmak sokakta bulmak soluk alacak vakit bulmak son bulmak sonucu bulmak sonucunu bulmak sonunda kendini -de bulmak soruna çözüm bulmak sorunun nedenini bulmak söz söyleme fırsatı bulmak sözlükte arayıp bulmak su bulmak suç bulmak suç mahallinde parmak izi bulmak suçlayacak adam bulmak suçlu bulmak suçsuz bulmak sunucuyu bulmak sübut bulmak sükun bulmak sükunet bulmak şans eseri bulmak şeref bulmak şifa bulmak şifayı bulmak tabii inhirafı bulmak taksi bulmak zor mu talep bulmak tam adamını bulmak tam düşecekken dengesini bulmak tam perdesini bulmak tam yerini bulmak tam yerini saptamak veya bulmak tanıma fırsatını bulmak tavanı bulmak taze güç bulmak tekrar vuku bulmak tesadüfen bulmak teselli bulmak toplamı -ı bulmak toplamını bulmak tutamak bulmak tutarını bulmak ucunu bulmak ucunu- ortasını bulmak uçakta boş yer bulmak için son ana kadar beklemeyi gerektiren ucuz uçak bileti uygun bir şey bulmak uygun bulmak uyur bulmak uyuşturucu bulmak uzun bir takipten sonra bulmak üstesinden gelebileceği birini bulmak vakit bulmak virüs bulmak vor sinyallerinden istenileni bulmak için alıcı üzerinde mevcut bir seçici vuku bulmak vuku bulmak üzere olmak vukuu bulmak vusul bulmak vücut bulmak yalanını bulmak yanıt bulmak yanlış bulmak yanlışını bulmak yapmayı doğru bulmak yarar bulmak yatacak yer bulmak yazı tura atarak birinin sorununa çözüm bulmak yedi katını bulmak yekûnu bulmak yeni bir şey bulmak yeni bir şeyden hoşlanmak ve onu kolay bulmak yeniden bulmak yer bulmak yerinde bulmak yerini bulmak yetersiz bulmak yetmişini bulmak yiyecek bulmak yiyecek bulmak için araştırmak yol bulmak yolu bulmak yolunu bulmak yolunu el yordamıyla bulmak yöntem bulmak yönünü bulmak yüksek vücut ateşini tarayıp bulmak için havaalanı ve diğer kontrol noktalarında kullanılan aygıt yüz bulmak zaman bulmak zaman bulmak (birisini/bir şeyi görmek için) zaman veya yer bulmak zayıf noktalarını bulmak zeval bulmak zor bir durumdan kurtaracak ilk çareyi bulmak zor bir probleme çözüm yolu bulmak zor bulmak

1: 1 ms