• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

trace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3238

artistik patinaj

meteoroloji

TRACE = [treys] verb
1 izini sürmek, izlemek * eşanlamlı : follow, pursue, track, hunt
İngilizce örnek : The history of the university can be traced back to the 16th century.
Türkçe çevirisi : Üniversitenin tarihi, 16. yüzyıla dayanır.
2 ortaya çıkarmak * eşanlamlı : find, discover, detect
3 kopyasını çıkarmak * eşanlamlı : copy, depict
¤ noun
1 iz * eşanlamlı : sign, mark, hint, indication
İngilizce örnek : By the time the police arrived, there was no trace of the burglars.
Türkçe çevirisi : Polis gelene kadar, hırsızlardan eser kalmadı.
2 kalıntı * eşanlamlı : remains
3 zerre * eşanlamlı : bit, jot

TRACE = (trace nedir; trace Türkçesi) Genellikle ölçülemeyen veya kayda değer olmayan miktarlar için kullanılan terim. Yerde 1 mm. den daha az yağış veya 1 mm. den az kar örtüsü bulunması durumunda kullanılan terim. Bu terim meteorolojiye kimyadan geçmiştir.

1: 0 ms