• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

determine

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1107

DETERMINE = [di'tö: min] verb
1 karar vermek, kararlaştırmak * eşanlamlı : decide, settle, terminate, judge, conclude
2 belirlemek, saptamak * eşanlamlı : resolve, choose, elect
İngilizce örnek : This exam result will determine your future.
Türkçe çevirisi : Bu sınav sonucu senin geleceğini belirleyecek.
İngilizce örnek : Manufacturers have the responsibility to determine shelf life for products.
Türkçe çevirisi : Üreticiler, ürünlerin raf ömrünü belirtme sorumluluğuna sahiptir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms