• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recover

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4780

RECOVER = [ri'kavı] verb
1 iyileşmek, toparlanmak * eşanlamlı : improve, better, heal, get well, mend, revive, convalesce
İngilizce örnek : He has now recovered from his injury and can go to work soon.
Türkçe çevirisi : Sakatlığını atlattı ve yakında okula gidebilir.
İngilizce örnek : He is recovering from the operation.
Türkçe çevirisi : Ameliyattan toparlanıyor.
İngilizce örnek : It took him two months to recover from the accident.
Türkçe çevirisi : Kazadan toparlanması iki ay aldı.
İngilizce örnek : He's recovered, but he still looks weak.
Türkçe çevirisi : İyileşti ama hâlâ zayıf görünüyor.
İngilizce örnek : It took him a long time to recover from his wife's death.
Türkçe çevirisi : Karısının ölümünden (sonra) toparlanması uzun zamanını aldı.
2 yeniden elde etmek * eşanlamlı : regain, get back, retrieve, reclaim, recapture
İngilizce örnek : Don't worry, you'll soon recover the use of your arm.
Türkçe çevirisi : Merak etme, yakında kolunu yine kullanacaksın.
¤ noun
1 geri alma
2 iyileşme, düzelme

1: 0 ms