• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

emek

Türkçe - İngilizce

EMEK = (emek nedir; emek ne demek; emek İngilizcesi) 1. Üretimi geliştiren en önemli etken; yapılana katılan insan gücü. 2. Yapılan işte para ile ölçümlenen insan emeği.

EMEK = (emek nedir; emek ne demek; emek İngilizcesi) Üretim faktörlerinden biri. İşçilerin (çalışanların) bedensel ve zihinsel çalışmalarını ifade eden kavram.

emek = kedd [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-e çok emek harcamak artı emek artık emek artık emek kuramı artık emek süresi aşırı emek aşırı emek bolluğu azalmaya eğilimli emek arzı eğrisi basit emek bireysel emek sunum fonksiyonu birikmiş emek birim emek etkinliği birim emek maliyeti birincil emek piyasası birini emek harcamaya zorlayan şey bölünmüş emek piyasası büyük emek ve zaman gerektiren canlı emek cesareti kırılmış emek cesareti kırılmış emek ön savı çoğaltılmış basit emek çok emek isteyen çok emek ve sabır isteyen çok emek vererek elde etmek çok emek verilerek meydana getirilmiş eser çok emek vermek dava ve emek klozu dava ve emek masrafları değerin emek teorisi dışsal emek piyasası dikey emek akışkanlığı dilimlenmiş emek piyasaları dolaylı emek dolaysız emek duygusal emek düşük ücretli emek ekonomik fayda sağlamayan emek ve gereç sarfı emek akışkanlığı emek araçları emek arz eğrisi emek arzı emek arzı eğrisi emek arzı esnekliği emek birliği emek bolluğu emek borsası emek çekmek emek değer kuramı emek değer kuramları emek değer teorisi emek devir oranı emek dışı gelir emek dışı gelir grupları emek entansitesi emek etkinliği emek faydası emek fazlası emek geliri emek gelirlerinin vergi yükü emek girdisi emek göçü emek gücü emek harcamak emek harcayan emek harcayarak emek harcayarak meydana getirmek emek harcıyarak elde etmek emek hareketi emek hareketliliği emek hareketsizliği emek ihracı emek istem eğrisi emek istem esnekliği emek istemi emek isteyen emek karşılığı olmayan artış emek katsayısı emek kaybı emek kaybını azaltan emek maliyet oranı emek maliyeti emek mobilitesi emek olmadan yemek olmaz emek olmadan yemek olmaz, korkak bezirgân ne kâr eder ne ziyan emek partisi emek piyasası emek piyasası dengesi emek piyasası esnekliği emek piyasası merkezi emek piyasasında işçi döngüsü emek piyasasındaki kadınlar emek piyasasının bölünmesi emek politikası emek randımanı emek sarf etmek emek sömürme emek sunum açığı emek sunum eğrisi emek sunum fazlası emek sunum fonksiyonu emek sunumu emek süreci emek süresi emek şövalyeleri emek talebi emek talep eğrisi emek tasarruf edici teknik emek tasarruf edici teknolojik gelişme emek tasarrufu sağlayan emek tasarrufu sağlayan teknolojik gelişme emek toplamı emek üretkenliği emek ürünü emek ve hizmet karşılığı gelir emek vererek emek verim ve etkinlik derecesi emek verimliliği emek vermek emek yoğun emek yoğun endüstri emek yoğun işkolu emek yoğun mal emek yoğun sanayi emek yoğun teknik emek yoğun teknoloji emek yoğun üretim emek yoğunluğu emek zaman emeksiz/ emek olmadan yemek olmaz en az emek yasası ev içi emek fazla emek harcamadan bir işten avantaj ve kâr sağlamak fazla emek harcamadan elde edilen şey fazla emek sarf.etmek gerekli emek zamanı halkın emek partisi iç emek piyasası içsel emek piyasası ihtisaslaşmış emek ikili emek piyasası ikincil emek piyasaları ikincil emek piyasası kapitalist üretken emek kapitalist üretken olmayan emek kısa dönem emek arz eğrisi kolektif emek marjinal emek maliyeti ortaklaşa emek ortalama emek maliyeti ölü emek örgütlü emek özgür emek rehinli emek rekabetçi emek piyasası serbest emek serbest emek piyasası sermaye emek ikamesi sınırsız emek arzı somut emek sosyalist üretken emek sosyalist üretken olmayan emek soyut emek sözleşmeli emek tarımsal emek verimliliği tersine dönen emek arz eğrisi tersine dönen emek sunum eğrisi toplam emek toplam emek arzı toplam emek talebi türkiye komünist emek partisi türkiye komünist emek partisi /leninist ucuz emek ucuz emek ülkeleri ucuz emek ülkesi uluslararası emek örgütü uluslararası emek piyasası uzun dönemli emek talebi ücretli emek üretken emek üretken olmayan emek vasıflı emek vasıfsız emek verilen ana y emek verimli emek verimsiz emek yatay emek akışkanlığı yedek emek ordusu yeniden üretici emek yerel emek piyasası yorucu ve emek gerektiren bir üslubu olmak yorucu ve fazla emek verilmiş bir üslubu olmak zihinsel emek

1: 0 ms