• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sallanmak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3272

ana kullanım

eylem / verb – nautical

fiil / verb

SALLANMAK = (sallanmak nedir; sallanmak ne demek; sallanmak İngilizcesi) 1. Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak: Dişi sallanıyor. 2. Bir şey belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek: «Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.» -Y. K. Beyatlı. 3. Salıncak, hamak vb.nde kendini sallamak. 4. Güçlü bir biçimde sarsılmak, titremek: «Yere çivilenmiş koca masayı sarsarken oda bir salıncak gibi sallanıyor.» -S. F. Abasıyanık. 5. mec. Vaktini boş ve yararsız işlerle uğraşarak geçirmek, oyalanmak, savsaklanmak. 6. mec. Makamından veya bulunduğu durumdan uzaklaşmak, yerini bir başkasına bırakmak tehlikesiyle karşılaşmak.

SALLANMAK = (sallanmak nedir; sallanmak ne demek; sallanmak İngilizcesi) Salınmak, salınarak yürümek.

1: 0 ms