• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

say

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8727

say

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 200

ana kullanım 1

01. demek 02. söylemek 03. buyurmak 04. okumak 05. varsaymak 06. farz etmek 07. tutmak 08. dile getirmek 09. bildirmek 10. beyan etmek 11. ezbere söylemek 12. ezbere okumak 13. iddia etmek 14. çıkarmak 15. dua okumak 16. söz söylemek 17. tekrarlamak 18. irat etmek

ana kullanım 2

01. söz 02. laf 03. söylenen şey 04. söz sırası 05. son söz 06. söz sahibi olma 07. söz söyleme hakkı 08. söz söyleme gücü 09. karar verme hakkı 10. karar verme gücü

ana kullanım 3

01. mesela 02. örneğin 03. tutalım 04. diyelim 05. farz edelim 06. ayol 07. baksana 08. hadi 09. haydi 10. hey 11. ister misin

SAY = [sey] verb
said [sed] demek, söylemek * eşanlamlı : speak, utter, pronounce, remark, state, declare, tell
İngilizce örnek : He said nothing.
Türkçe çevirisi : Hiçbir şey demedi.
İngilizce örnek : Please say no more about it.
Türkçe çevirisi : Lütfen bu konuda artık bir şey söyleme.
İngilizce örnek : She didn't say how far it is.
Türkçe çevirisi : Onun ne kadar uzakta olduğunu söylemedi.
İngilizce örnek : She knows, but she won't say.
Türkçe çevirisi : Biliyor ama söylemiyor.
İngilizce örnek : Did he say anything to you about it?
Türkçe çevirisi : Bu konuda sana bir şey söyledi mi?
İngilizce örnek : He said that he would be late this evening.
Türkçe çevirisi : Bu akşam geç kalacağını söyledi.
İngilizce örnek : It's better to say nothing.
Türkçe çevirisi : Hiçbir şey söylememek daha iyi.
* have one's say = fikrini bildirmek
* that is to say = yani, bu demek oluyor ki
* they say = diyorlar ki
* you don't say (so) = kon. Yok ya!, Hadi ya!
* it goes without saying = söylemeye gerek yok
İngilizce örnek : It goes without saying that I would do anything to help.
Türkçe çevirisi : Yardım etmek için her şeyi yapacağımı söylemeye gerek yok.

1: 0 ms