• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yaramak

Türkçe - İngilizce

eşdizim / collocation

fiil / verb

YARAMAK = (yaramak nedir; yaramak ne demek; yaramak İngilizcesi) 1. Bir şey yararlı olmak, yarar sağlamak: «Sertleşmeyi bilmeyen bir iyilik, iyilik olmakta ısrar eden bir iyilik neye yarar?» -C. Meriç. 2. Bir iş için uygun olmak, kullanılır olmak.

YARAMAK = (yaramak nedir; yaramak ne demek; yaramak İngilizcesi) 1. Mümkün olmak, imkân elvermek. 2. Uygun düşmek, elverişli olmak, caiz olmak. 3. Yakışmak, lâyık olmak. 4. Hak kazanmak. 5. Uğurlu gelmek.

YARAMAK = (yaramak nedir; yaramak ne demek; yaramak İngilizcesi) Zamanı, sırası gelmek (koyun kırkma, tarla sürme, ekme vb. için).

1: 0 ms