• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tarz

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

edebiyat

hekimlik

isim / noun – art, music

sanat

TARZ = (tarz nedir; tarz ne demek; tarz İngilizcesi) 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr: «Annesi o tarz yaşayıştan hoşlanır mı?» - M. Dranas. 2. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi: «Artık bu tarzda hayat hakları aramanın mevsimi geçtiğini sanıyorum.» - N. F. Kısakürek. 3. Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept: Gotik tarzda bir yapı. Nedim tarzında bir gazel. 4. Biçim, yol: «Nitekim bugün dünyada ne kadar iyi ressam varsa o kadar da resim yapma tarzı vardır.» - H. Çelebi.

tarz = biçim [eski terim - öz Türkçe]

tarz = tür [eski terim - öz Türkçe]

tarz = yoldam [eski terim - öz Türkçe]

tarz = mod [öz Türkçe - eski terim]

tarz = modalite [öz Türkçe - eski terim]

tarz = stil [öz Türkçe - eski terim]

tarz = biçim [Osmanlıca - Türkçe]

tarz = şekil [Osmanlıca - Türkçe]

tarz = yöntem [Osmanlıca - Türkçe]

tarz = edâ [Türkçe - Osmanlıca]

tarz = gûne [Türkçe - Osmanlıca]

tarz = meslek [Türkçe - Osmanlıca]

tarz = minvâl [Türkçe - Osmanlıca]

tarz = reviş [Türkçe - Osmanlıca]

tarz = şîve [Türkçe - Osmanlıca]

tarz = sûret [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms