• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kind

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 380

eğitim

KIND = [kaynd] noun
1 tür, çeşit, cins, tip * eşanlamlı : sort, type, class, genre, variety, species, genus, style, manner
İngilizce örnek : We sell all kinds of books.
Türkçe çevirisi : Her tür kitap satıyoruz.
İngilizce örnek : What kind of food do you like?
Türkçe çevirisi : Ne tür yemekten hoşlanırsın?
İngilizce örnek : A lot of people like this kind of music.
Türkçe çevirisi : Birçok insan bu tür müzikten hoşlanır.
¤ adjective
1 nazik, kibar * eşanlamlı : gentle, kindly, charitable, tender, friendly
İngilizce örnek : He was very kind about my late arrival.
Türkçe çevirisi : Geç kalışım konusunda çok kibardı.
İngilizce örnek : It was kind of you to help that old lady.
Türkçe çevirisi : O yaşlı bayana yardım etmekle nezaket gösterdin.
İngilizce örnek : It's very kind of you to give me a lift.
Türkçe çevirisi : Beni arabanla almakla nezaket gösterdin.
2 iyi kalpli, sevecen * eşanlamlı : kindhearted, goodhearted, philanthropic, mild, good, amiable * karşıtanlamlı : cruel, brutal, hardhearted
İngilizce örnek : We should be kind to animals.
Türkçe çevirisi : Hayvanlara karşı sevecen olmalıyız.
3 candan, yürekten * eşanlamlı : warm, tender, affectionate, compassionate, sympathetic
* a kind of = bir çeşit
İngilizce örnek : This is a kind of fruit.
Türkçe çevirisi : Bu bir çeşit meyvedir.
* It's very kind of you = Çok naziksiniz
* kind of = kon. adeta, az çok, gibi
İngilizce örnek : He looks kind of worried.
Türkçe çevirisi : Endişeli gibi görünüyor.

1: 0 ms