• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tone

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2129

ana kullanım 1

01. tonlamak 02. düzenlemek 03. uyum vermek 04. ahenk vermek 05. ayarlamak 06. -e belli bir özellik ya da tarz vermek 07. güçlendirmek 08. hava vermek 09. tarz vermek 10. tonunu ayarlamak 11. uymak

ana kullanım 2

01. ses 02. ses tonu 03. ton 04. perde 05. renk tonu 06. tarz 07. tavır 08. hava 09. atmosfer 10. beden kuvveti 11. eda 12. fikir hali 13. form 14. hal 15. nota 16. tını 17. titrem 18. ağız 19. anlatım biçimi 20. durum 21. ezgi 22. güç 23. mahiyet 24. maneviyat 25. renk 26. renk derecesi 27. renk nüansı 28. renk perdesi 29. ruh 30. sağlıklı hal 31. ses ahengi 32. ses ifadesi 33. ses perdesi 34. sesin niteliği 35. şive 36. tınnet

bilişim

01. koyuluk 02. ton 03. tonlu arama

eğitim

01. ayırtı

fotoğraf

01. -in rengini değiştirmek 02. renkli hale getirmek

havacılık

01. nüans

hekimlik

01. dirilik 02. gergi 03. güç 04. koyuluk 05. renk koyuluğu 06. ses perdesi 07. tonus 08. tonüs

müzik

01. aralık 02. nağme 03. ses aralığı

resim

01. renk derecesi 02. renk perdesi

sinema

01. renklendirme 02. renközü

tarım

01. ses uyumu

teknik

01. koyuluk

tekstil

01. nüans

turizm

01. bir makinenin çıkardığı ses

TONE = [toun] noun
1 ses * eşanlamlı : sound, noise
2 ses tonu, ton * eşanlamlı : tonality, timbre, intonation, cadence, accent
İngilizce örnek : The tone of his email was rather friendly.
Türkçe çevirisi : E-postasının tonu oldukça samimi idi.
İngilizce örnek : I hate your speaking to me in an angry tone.
Türkçe çevirisi : Bana kızgın bir tonla konuşmandan nefret ediyorum.
3 müz. perde, ton
4 renk tonu, ton * eşanlamlı : colour, cast, tinge, tint
5 tarz, tavır * eşanlamlı : style, manner, mood, air, expression
* tone down = tonunu hafifletmek, yumuşatmak
* tone in with = ile uyum sağlamak, uymak

TONE = nasıl okunur, okunuşu /toun/ isim

1: 0 ms