• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plan

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 481

bilişim

hekimlik

inşaat

iş dünyası

madencilik

noun / isim

sinema

PLAN = (plan nedir; plan ne demek; plan İngilizcesi) Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı.

PLAN = (plan nedir; plan ne demek; plan İngilizcesi) Tesviye eğrili bir haritada yolun bir yatay düzlem üzerindeki izdüşümü, yani yolun kuşbakışı görünüşüdür.

plan = düzlem [eski terim - öz Türkçe]

plan = izlek [eski terim - öz Türkçe]

plan = tasar [eski terim - öz Türkçe]

plan = tasarı [eski terim - öz Türkçe]

plan = tarh [Türkçe - Osmanlıca]

PLAN nasıl okunur, okunuşu /plEn/ isim

PLAN = Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği l:10.000'dcn büyük haritalar.

plan

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 549

bilişim

PLAN = [plen] noun
1 plan, kroki, taslak, harita * eşanlamlı : map, chart, diagram, sketch, draft, drawing
İngilizce örnek : Here is the seating plan.
Türkçe çevirisi : İşte oturma planı.
İngilizce örnek : This is the street plan of Istanbul.
Türkçe çevirisi : Bu, İstanbulun sokak planı.
2 proje, tasarı, plan, program * eşanlamlı : plot, project, method, procedure, scheme, design, arrangement
İngilizce örnek : They are busy making plans for their wedding ceremony.
Türkçe çevirisi : Düğünleri için program yapmakla meşguller.
İngilizce örnek : The plan fell through at the last minute.
Türkçe çevirisi : Plan son dakikada suya düştü.
İngilizce örnek : We’ll finish the project if everything goes according to the plan.
Türkçe çevirisi : Her şey programa göre giderse projeyi bitiririz.
İngilizce örnek : Our plan is to broaden the road.
Türkçe çevirisi : Planımız, yolu genişletmektir.
3 niyet, plan * eşanlamlı : intention
İngilizce örnek : Have you got any plans for the weekend?
Türkçe çevirisi : Hafta sonu için bir planın var mı?
¤ verb
1 planlamak, tasarlamak * eşanlamlı : arrange, organize, prepare
İngilizce örnek : I plan to catch the 18.00 train.
Türkçe çevirisi : 18.00 trenini yakalamayı planlıyorum.
İngilizce örnek : I'm planning a visit to Spain.
Türkçe çevirisi : İspanya’yı ziyaret etmeyi planlıyorum.
İngilizce örnek : We plan to extend the house next spring.
Türkçe çevirisi : Gelecek ilkbaharda evi genişletmeyi planlıyoruz.
İngilizce örnek : How do you plan to spend your holiday?
Türkçe çevirisi : Tatilini nasıl geçirmeyi planlıyorsun?
2 planını çizmek * eşanlamlı : scheme, design, draft
3 düzenlemek

1: 0 ms