• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stroke

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4431

eczacılık

mekanik

STROKE = [strouk] noun
1 vuruş, çarpma * eşanlamlı : knock, blow, hit, tap, slap, rap
İngilizce örnek : He killed two flies at one stroke.
Türkçe çevirisi : Bir vuruşta iki sinek öldürdü.
İngilizce örnek : The rapist received two hundred strokes of the lash.
Türkçe çevirisi : Irz düşmanı, iki yüz kırbaç darbesi yedi.
2 inme, felç * eşanlamlı : apoplexy, paralysis
İngilizce örnek : He had a stroke.
Türkçe çevirisi : Ona felç geldi.
3 yüzme tarzı, kulaç
4 okşama
¤ verb
1 okşamak * eşanlamlı : caress, rub, pet
İngilizce örnek : Cats love it when you stroke it on its back.
Türkçe çevirisi : Kedinin arkasını okşadığınız zaman bundan hoşlanır.
2 (topa) vurmak

1: 0 ms