• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

style

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 998

teknik

STYLE = [stayl] noun
1 tarz, üslup, stil, biçem * eşanlamlı : manner, mode, method, way, design, shape, form
İngilizce örnek : I don't like her new hair style.
Türkçe çevirisi : Yeni saç stilini beğenmedim (sevmiyorum).
İngilizce örnek : She decided to change her style and bought new clothes.
Türkçe çevirisi : Tarzını değiştirmek istedi ve yeni elbiseler aldı.
2 moda * eşanlamlı : fashion, vogue, mode
İngilizce örnek : That dress was in style ten years ago, but it is out of style now.
Türkçe çevirisi : O elbise on yıl önce moda idi, ama şimdi modası yok (geçti).
3 tip * eşanlamlı : kind, sort, type
4 tavır * eşanlamlı : attitude
¤ verb
biçimlendirmek * eşanlamlı : shape, cut, design

1: 0 ms