• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

method

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 446

METHOD = ['metıd] noun
yöntem * eşanlamlı : way, manner, mode, technique, process, means, style, system
İngilizce örnek : Farmers lost many crops before they used modern methods.
Türkçe çevirisi : Modern yöntemler kullanmadan önce çiftçiler çok mahsul kaybetti.
İngilizce örnek : The scientist finally developed a new method.
Türkçe çevirisi : Bilimadamı sonunda yeni bir yöntem geliştirdi.
İngilizce örnek : They discussed different methods of teaching foreign languages.
Türkçe çevirisi : Yabancı dil öğretmenin farklı yöntemlerini (yollarını) tartıştılar.

1: 0 ms