• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sort

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1042

SORT = [so: t] noun
tür, çeşit * eşanlamlı : kind, type, category, genus, species, variety; breed, race
İngilizce örnek : In my garden there are different sorts of plants.
Türkçe çevirisi : Bahçemde farklı çeşitlerde bitki var.
İngilizce örnek : What sort of job are you looking for?
Türkçe çevirisi : Ne tür bir iş arıyorsun?
İngilizce örnek : What sort of man is he?
Türkçe çevirisi : O ne tür bir adam?
¤ verb
sınıflandırmak * eşanlamlı : classify, class, arrange, order, categorize, divide, systematize
İngilizce örnek : I am sorting the names alphabetically.
Türkçe çevirisi : İsimleri alfabetik olarak sınıflandırıyorum.
* of sorts = güya, sözümona, hesapta
* sort of = kon. bir yerde, bir bakıma
* sort out = BE. 1 düzeltmek, çözmek, halletmek
İngilizce örnek : Don't worry, Janet will sort out your problems.
Türkçe çevirisi : Merak etme, Janet sorunlarını halledecek.
2 seçmek
3 ayıklamak

1: 0 ms