• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sort

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1042

ana kullanım 1

01. tür 02. çeşit 03. cins 04. tip 05. biçim 06. nevi 07. kabil

ana kullanım 2

01. karakter 02. huy 03. tabiat 04. soy

ana kullanım 3

01. kimse 02. kişi 03. adam 04. tip

ana kullanım 4

01. yol

ana kullanım 5

01. usul 02. tarz

ana kullanım 6

01. sınıflamak 02. sınıflandırmak 03. tasnif etmek 04. türlerine ayırmak 05. türlerine göre ayırmak 06. türlere göre tasnif etmek 07. cinslere göre ayırmak

ana kullanım 7

01. ayıklamak 02. ayırmak 03. seçip ayırmak 04. tefrik etmek 05. seçmek

ana kullanım 8

01. sıralamak 02. sıraya sokmak

basım

01. harf çeşidi 02. harf takımı 03. punto

bilişim

01. sırala 02. sıralı 03. sıralar 04. sıralamayı

iş dünyası

01. marka 02. çeşit 03. kalite 04. kalem

SORT = [so: t] noun
tür, çeşit * eşanlamlı : kind, type, category, genus, species, variety; breed, race
İngilizce örnek : In my garden there are different sorts of plants.
Türkçe çevirisi : Bahçemde farklı çeşitlerde bitki var.
İngilizce örnek : What sort of job are you looking for?
Türkçe çevirisi : Ne tür bir iş arıyorsun?
İngilizce örnek : What sort of man is he?
Türkçe çevirisi : O ne tür bir adam?
¤ verb
sınıflandırmak * eşanlamlı : classify, class, arrange, order, categorize, divide, systematize
İngilizce örnek : I am sorting the names alphabetically.
Türkçe çevirisi : İsimleri alfabetik olarak sınıflandırıyorum.
* of sorts = güya, sözümona, hesapta
* sort of = kon. bir yerde, bir bakıma
* sort out = BE. 1 düzeltmek, çözmek, halletmek
İngilizce örnek : Don't worry, Janet will sort out your problems.
Türkçe çevirisi : Merak etme, Janet sorunlarını halledecek.
2 seçmek
3 ayıklamak

1: 0 ms