• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

konum

Türkçe - İngilizce

havacılık

isim / noun – aeronautics

isim / noun – grammar

meteoroloji

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) 1. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon: «İnsanın tabii konumunu en uygun biçim içinde devam ettirme tavrı medeni bir yaşayış tuzağına düşmeden de gösterilebilir.» -İ. Özel. 2. coğ. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş. 3. coğ. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) 1. matematik: Bir nesnenin özdeksel durumu. 2. coğrafya: Enlem ve boylamlara göre yeryüzünde bulunulan yer.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Bir dizgide, bir damganın oturabildiği ve bir sıra sayısınca tanıtılabilen her bir yer.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Bir kentin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişikislni sağlayan ve kentin gelişmesini etkileyen coğrafya koşullarının tümü. bk. konuş.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Bir nesnenin seçilen bir başvuru noktasına, eksenine ya da eksenlerine göre yeri.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Bir ölçme aracını oluşturan birim ya da değerlerin ölçüm sürekliliği üzerindeki göreli yeri.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) bk. durum.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Göçebelerin göç ettikleri yer, konak yeri, bir mevsim durulan yer : Kürt konumu, yörük konumu.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Taneciğin yeri, bunu veren konsayılar.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Tanelerin birbirlerine göre durumu.

KONUM = (konum nedir; konum ne demek; konum İngilizcesi) Üzerinde bir konaç dizgesi oluşturulan bir uzayda, konaçları aracılığıyla belirlenen nokta.

konum = lokus [öz Türkçe - eski terim]

konum = loküs [öz Türkçe - eski terim]

konum = mevki [öz Türkçe - eski terim]

konum = pozisyon [öz Türkçe - eski terim]

konum = situs [öz Türkçe - eski terim]

konum = status [öz Türkçe - eski terim]

konum = statü [öz Türkçe - eski terim]

konum = stüasyon [öz Türkçe - eski terim]

konum = vaziyet [öz Türkçe - eski terim]

konum = mevki [Türkçe - Osmanlıca]

konum = vaz' [Türkçe - Osmanlıca]

konum = vaziyet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms