• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tepe

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1228

belirteç ilgeç / adverb prep

bilim teknik

bitkibilim

fizik

Güney Afrika

hayvanbilim

inşaat

isim / noun – anatomy

isim / noun – geography

isim / noun – slang

isim / noun – zoology

kuşbilim

tepe = apeks [öz Türkçe - eski terim]

tepe = kutup [öz Türkçe - eski terim]

tepe = peak [öz Türkçe - eski terim]

tepe = pik [öz Türkçe - eski terim]

tepe = tip [öz Türkçe - eski terim]

tepe = verteks [öz Türkçe - eski terim]

tepe = zirve [öz Türkçe - eski terim]

tepe = târ [Türkçe - Osmanlıca]

tepe = tell [Türkçe - Osmanlıca]

TEPE = Saatin ayarlanmasını sağlayan parça.

1: 0 ms