• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kaynak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 276

ad / noun – electricity

ad / noun

ekonomi

elektrik

güvenlik

havacılık

isim / noun – archaic, poetic

isim / noun – geography

isim / noun – physical geography

isim / noun – technical

iş dünyası

metalbilim

yöntembilim

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) Yerkabuğunda ve derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) 1. (resource) Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerine verilen genel ad. 2. (asset) Gerçek veya tüzel bir kişinin sahip olduğu özkaynak ve yabancı kaynaklar toplamı.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) 1. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: «Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi.» -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir şeyin çıktığı yer, menşe: İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre... 3. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: «Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur.» -F. R. Atay. 4. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır. 5. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. 6. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. 7. mec. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. 8. fiz. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: Işık kaynağı. Isı kaynağı.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) 1. Dörttebir karpuz, kavun. 2. bk. kıynak (I)-3.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) 1. Eğlence. 2. Eğlendirici, neşeli kimse. 3. Sevimli, çekici kimse.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) 1. Semerin ağaçlarından biri. 2. Ağaç dalı : Şu kaynağı keşte öbür kaynaklar kuvvet bulsun.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) İki metalin birbirine kaynatıldığı bölge.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) Işık, elektromagnetik dalga gibi erke türlerini üretip dışarı salan cisim ya da yer.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) Metal parçalarını ısı etkisi ile eriterek birbirlerine yapıştırma.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yer.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) Yeraltı suyunun doğal olarak yeryüzüne çıktığı yer.

KAYNAK = (kaynak nedir; kaynak ne demek; kaynak İngilizcesi) Yığın iletişiminde bilgi ve iletiler üreten ve bunları iletişim araçlarıyla alıcıya ileten odak.

kaynak = asıl [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = lehim [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = mahreç [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = mehaz [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = memba [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = menba [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = menşe [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = orjin [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = referans [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = rezerv [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = rezervuar [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = suş [öz Türkçe - eski terim]

kaynak = masdar [Türkçe - Osmanlıca]

kaynak = mehaz [Türkçe - Osmanlıca]

kaynak = menba [Türkçe - Osmanlıca]

kaynak = serçeşme [Türkçe - Osmanlıca]

KAYNAK = Yerkabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri.

1: 0 ms