• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hasta

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

ifade / phrase

önek / prefix

hasta = olgu [eski terim - öz Türkçe]

hasta = sayrı [eski terim - öz Türkçe]

hasta = patient [öz Türkçe - eski terim]

hasta = alîl [Türkçe - Osmanlıca]

hasta = bîmâr [Türkçe - Osmanlıca]

hasta = haste [Türkçe - Osmanlıca]

hasta = mariz [Türkçe - Osmanlıca]

hasta = rencûr [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms