• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kategori

Türkçe - İngilizce

KATEGORİ = (kategori nedir; kategori ne demek; kategori İngilizcesi) 1. (Aristoteles'te) Varolan üzerindeki deyiş biçimleri. // Kategoriler öğretisinin kurucusu olan Aristoteles 10 kategori ayırır: Bir önermede konu üzerinde ancak bu 10 kategoriye göre bir şey söylenebilir: töz, nicelik, nitelik, görelik (bağıntı), yer, zaman, durum, iyelik, etki, edilgi. 2. (Kant'ta) Her deneyin önsel koşulu olan salt anlık kavramları. // Anlığın, duyarlıkla alınan duyu gereçlerini bağlayıp birleştiren 12 kategorisi vardır: a. nicelik: birlik, çokluk, bütünlük; b. nitelik: gerçeklik, hiçlik, sınırlama; c. bağıntı: töz-ilinek, neden-etki, topluluk (karşılıklı etki); d. modalité: olanak-olanaksızlık, var olma-var olmama, zorunluluk-rastlantı. Aristoteles'te kategoriller hem varlığın hem düşüncenin özellikleri olduğu halde, Kant'ta yalnız düşüncenin özellikleridir.

KATEGORİ = (kategori nedir; kategori ne demek; kategori İngilizcesi) 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam: «Üçüncü kategoride, vatandaşlık bilinci aşılamaya çalışan yazılar toplanıyordu.» - E. Şafak. 2. fel. ve man. Ulam.

kategori = bölüm [eski terim - öz Türkçe]

kategori = bölümleme [eski terim - öz Türkçe]

kategori = küme [eski terim - öz Türkçe]

kategori = öbek [eski terim - öz Türkçe]

kategori = sınıf [eski terim - öz Türkçe]

kategori = ulam [eski terim - öz Türkçe]

kategori = makûle [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms