• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

biriktirmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7173

deyim / idiom

eylem / verb

biriktirmek = depo etmek [öz Türkçe - eski terim]

BİRİKTİRMEK = (biriktirmek nedir; biriktirmek ne demek; biriktirmek İngilizcesi) 1. Toplayıp yığmak. 2. Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek: «Daha önce biriktirdiğim iki buçuk liralarım, fakülte kitaplarına, sözlüklere gitmişti.» -A. Ağaoğlu. 3. Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak.

BİRİKTİRMEK = (biriktirmek nedir; biriktirmek ne demek; biriktirmek İngilizcesi) Tevhit etmek, birleştirmek.

biriktirmek = terâküm ettirmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms